[b]Takie konsekwencje wynikają z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 czerwca 2010 r. (sygn. I FSK 972/09).[/b]

Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację. Z pytaniem do izby skarbowej wystąpiła spółka produkująca leki, która w celu zwiększenia sprzedaży zamierza przyznać premie pieniężne aptekom. Będą one wypłacane za dokonanie zakupów określonej liczby produktów w hurtowniach współpracujących z wnioskodawcą. Spółka podkreśliła, że nie będzie możliwe przyporządkowanie premii do konkretnych zakupów w hurtowniach.

Izba skarbowa odpowiedziała, że wnioskodawca świadczy usługi w rozumieniu VAT. Powinien więc wystawiać faktury i odprowadzać podatek.

Wojewódzki sąd administracyjny nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem wypłata premii jest czynnością, która nie podlega VAT.

Potwierdził to NSA.

– [b]W ostatnich kilku latach ukształtowała się jednolita linia orzecznictwa sądów administracyjnych, zgodnie z którą wypłata premii pieniężnych za osiągnięcie określonego w umowie poziomu zakupów nie jest usługą w rozumieniu VAT.  Co za tym idzie, tego rodzaju świadczenie nie jest obciążone VAT i nie powinno być dokumentowane fakturą, lecz wyłącznie notą księgową. Wyrok NSA potwierdza, że powyższe zasady mają analogiczne zastosowanie do sytuacji, gdy premia nie jest wypłacana przez bezpośredniego sprzedawcę, ale np. generalnego dystrybutora lub producenta[/b] – powiedział Szymon Daszuta, doradca podatkowy w kancelarii Salans, który reprezentował spółkę w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jego zdaniem orzeczenie to powinno w istotny sposób ograniczyć ryzyko kwestionowania przez organy podatkowe tego typu akcji marketingowych.

Trzeba jednak pamiętać o prezentowanym przez Ministerstwo Finansów stanowisku, że związanie orzeczeniami sądów administracyjnych dotyczy wyłącznie spraw, w których zapadły poszczególne wyroki. Podatnicy powinni się więc starać o uzyskanie w takich sytuacjach wiążącej interpretacji.

[ramka][b]Czytaj [link=http://www.rp.pl/temat/72549.html]więcej o VAT od premii[/link][/b][/ramka]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ