Dziecko urodziła osoba transpłciową, która wniosła by w aktach stanu cywilnego zarejestrować ją jako ojca lub – alternatywnie – rodzica noworodka. – Istnieje istotna różnica między płcią danej osoby a jej statusem rodzica – uznał brytyjski Sąd Najwyższy. Według wyroku statusu rodzicielskiego nie należy już wiązać z płcią, jak to było w przeszłości, i matka może stać się mężczyzną, ale urodzić może jako matka.