Redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku – to cele realizowane przez Europejski Zielony Ład. By je osiągnąć, zmieniane są regulacje unijne, wprowadzane nowe obowiązki informacyjne. Przed miesiącem np. ogłoszona została reforma raportowania niefinansowego – jego miejsce zajmie raportowanie zrównoważonej działalności. Ta nowa sprawozdawczość obejmie nie tylko zagadnienia środowiskowe, ale także społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, czy przeciwdziałanie korupcji. Ułatwi także weryfikację deklaracji składanych przez przedsiębiorców, co do ich społecznego czy środowiskowego zaangażowania.

W rozliczaniu tych deklaracji wezmą udział m.in. organizacje pozarządowe i konsumenci. Zwrócą na nie uwagę także kontrahenci, ubezpieczyciele, banki. I na podstawie tych danych będą mogli zdecydować o dalszej współpracy z przedsiębiorcą, wysokości kredytu albo... o jego odmowie.

Czytaj także:

Chcesz kredyt na inwestycję? Pokaż emisje swoich dostawców i klientów