Wyobraź sobie, że w ciepłą wiosenną noc po ciekawym seansie filmowym idziesz w kierunku metra. Nagle przed tobą pojawia się dwóch mężczyzn. Jeden uderza cię w głowę, drugi przetrząsa twoje kieszenie. Następnie uciekają, a ty w szoku uświadamiasz sobie, że właśnie ukradli ci telefon komórkowy i portfel. W ciągu kilku sekund przyjemny wieczór zmienia się w koszmar.

Niestety, takie zdarzenia w Europie mają miejsce każdego dnia. Rocznie ponad 75 milionów osób, czyli około 15 proc. populacji Unii Europejskiej, staje się ofiarami poważnych przestępstw.

Powszechne standardy

Obecnie terapia i ochrona ofiar przestępstw są bardzo zróżnicowane w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Nie wszyscy mają możliwość rozmowy z psychologiem czy też skorzystania z usług tłumacza podczas składania zeznań przeciwko sprawcy przestępstwa popełnionego w innym państwie członkowskim. Do kogo powinny się kierować ofiary po wsparcie, opiekę lub pomoc w zorientowaniu się w krajowym systemie wymiaru sprawiedliwości? Jakie są ich prawa w danym państwie?

Komisja Europejska ma odpowiedź na te pytania: minimalne ogólnounijne standardy, dzięki którym ofiary będą mogły mieć pewność, iż zostanie im udzielona pomoc i wsparcie w sytuacji czy to wypadku samochodowego na południu Francji, czy też pobicia w Barcelonie, Liverpoolu lub Hamburgu. Nowe środki zaproponowane dziś przez Komisję Europejską pozwolą na wprowadzenie jednolitego poziomu ochrony w całej Unii Europejskiej, aby pomóc ofiarom przestępstw w dojściu do siebie i skorzystaniu z przysługujących im praw.

Wspólna praca

Niezależnie od rodzaju przestępstwa – pobicia, kradzieży, włamania, napadu, gwałtu, molestowania, prześladowania, ataku terrorystycznego czy handlu ludźmi – podstawowe potrzeby każdej ofiary są takie same. Ofiary przestępstw powinny być traktowane z szacunkiem i wrażliwością. Należy im zapewnić medyczne, psychologiczne, prawne i praktyczne wsparcie. Powinny mieć możliwość zeznawania w sądzie bez obawy przed zastraszeniem przez sprawcę przestępstwa.

Co się stanie, gdy kobieta jest prześladowana i otrzyma nakaz ochrony? Czy będzie on obowiązywał w innym kraju Unii? Komisja Europejska zagwarantuje, że także inne państwa członkowskie uznają ten nakaz, tak by ofiara przestępstwa miała zapewnioną ochronę również po przekroczeniu granicy.

Historia Unii Europejskiej pokazuje, że wspólną pracą możemy zmienić życie naszych obywateli

Ofiary przestępstw chcą, by sprawiedliwości stało się zadość. Często potrzebują zamknięcia sprawy, by powrócić do normalności. Dlatego muszą być poinformowane o dacie procesu, otrzymać zwrot kosztów podróży, mieć zapewnione ustne i pisemne tłumaczenie w trakcie postępowania.

Historia Unii Europejskiej pokazuje, że wspólną pracą możemy zmienić życie naszych obywateli. Tym razem koncentrujemy się na ofiarach przestępstw i zapewnieniu im wsparcia, którego potrzebują, szacunku, na który zasługują, i praw, które im się należą. Osiągnięcie tych celów zwiększy wiarę obywateli w sprawiedliwość i zaufanie do systemów wymiaru sprawiedliwości w całej Europie.

Nawet jeśli nigdy nie będziemy w stanie cofnąć cierpienia poszkodowanym ani zwrócić im tego, co utraciły, możemy zmniejszyć ich frustrację i poczucie zagubienia po przestępstwie. Naszym celem powinno być przede wszystkim dobro ofiar przestępstw. Zasługują na to.

Autorka jest  luksemburską polityk, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i komisarzem UE ds. sprawiedliwości