Zmiany z składzie rady planowane są na najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU – czyli 10 czerwca.

Ile osób się zgłosiło – jeszcze nie wiadomo. Podobnie jak tego ile miejsc będzie do obsadzenia. Z deklaracji resortu skarbu wynika, że chce oddać jedno miejsce w radzie niezależnemu kandydatowi. Z kolei swojego przedstawiciela straci prawdopodobnie Eureko (po IPO ma niespełna 13 proc. udziałów w spółce).

- Na stronach internetowych resortu zostanie opublikowana krótka lista kandydatów – deklarował ostatnio „Rzeczpospolitej” minister skarbu Aleksander Grad.

Jakie wymogi powinien spełniać kandydat?

Poza znajomością zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami giełdowymi wymagane jest m.in. przynajmniej trzyletnie doświadczenie w organach dużych spółek, w tym giełdowych. Kandydat powinien wykazać się też doświadczeniem zawodowym lub naukowym w sektorze ubezpieczeniowym lub finansowym na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Mile widziane będzie również doświadczenie zawodowe w wykonywaniu analiz oraz tworzeniu i wdrażaniu strategii dla dużych spółek.