Zobowiązali się do tego, podpisując wczoraj w obecności przedstawicieli mediów oraz  warszawskich  studentów  apel „Czas biznesu, czas pomagania".

Koalicja na rzecz CSR

– To nie chwilowa moda ani kaprys – deklarują jednym głosem prezesi, którzy zainaugurowali  wczoraj koalicję „Prezesi – wolontariusze 2011". – Koalicja  ma promować wolontariat i aktywność obywatelską – mówi  Maciej Owczarek, prezes firmy Enea, który wymyślił całe przedsięwzięcie i zaprosił do współpracy firmy wspierające pracowniczy wolontariat oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. – Chcemy, by pracowniczy ruch wolontariacki był w przyszłości popularny nie tylko w największych polskich firmach – dodaje.

Do prezesowskiej koalicji wolontariackiej przystąpiły na razie: Enea, AXA TFI, Danone, Citi Handlowy, Nutrica i grupa TP. – Docelowo w naszym kręgu powinno się znaleźć około 50 firm – uważa Harry Klompe, dyrektor zarządzający Nutrica Polska.

– Członkami koalicji mogą zostać prezesi, którzy zobowiązują się do pracy wolontariackiej przynajmniej jeden dzień w roku. Poza tym dbają o rozwój wolontariatu i społeczne zaangażowanie w swoich firmach – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii.

Projekt ten zakłada także szerzenie idei wolontariatu w środowisku polskich przedsiębiorców. – Wolontariat to nie jednorazowy akt filantropii czy odruch serca, ale dobrze zorganizowane działania – podkreśla Aneta Podyma-Debriat, prezes AXA TFI, która przez kilkanaście lat obserwowała rozwój wolontariatu we Francji. Zdaniem Macieja Wituckiego, prezesa grupy TP, zaangażowanie pracowników w działania CSR jest jednym z elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. – Już teraz jako koalicja reprezentujemy kilkadziesiąt tysięcy pracowników, mamy wiec dużą siłę oddziaływania  – podkreśla.

Prospołeczni pracownicy

O tym, że moda na społeczną odpowiedzialność biznesu  zatacza coraz szersze kręgi, świadczy fakt, że  młodzi, zwłaszcza dobrze wykształceni, kandydaci do pracy dopytują się o  CSR w czasie rekrutacji. – Chcemy dzielić się  doświadczeniem, bo mamy za sobą  kilkaset przykładów na wolontariat wśród naszych pracowników – mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowego.

Również Danone w Polsce promuje prospołeczne zachowania załogi. – Jedna trzecia pracowników włączyła się w naszą akcję „Podziel się posiłkiem" –  zauważa Frank Uszko, prezes Danone'a.

W ramach koalicji uruchomiony został portal Dobrybiznes.info, który ułatwi organizację  projektów społecznych i będzie popularyzował postawy  wolontariackie wśród przedsiębiorców. Znajdzie się tam także prezentacja najlepszych praktyk społecznego zaangażowania biznesu.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki  g.raszkowska@rp.pl

czym jest CSR

Hasło społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. popularny skrót to CSR – corporate social responsibility) jest w Polsce znane przede wszystkim w wielkich korporacjach. Kojarzone jest  głównie z dbałością o pracowników, ochroną środowiska i działaniami na rzecz społeczności lokalnych. Z zeszłorocznych badań przeprowadzonych na zlecenie organizacji Pracodawcy RP wynika, że wśród ogółu społeczeństwa słyszało o nim zaledwie 3 proc. osób. Na świecie CSR robi karierę od kilkudziesięciu lat. Niekiedy działania z tego zakresu wpisywane są  w firmowe strategie, ale najczęściej stanowią dla firm ważny element promocyjny.