Okazuje się, że pogoda to niejedyny obszar z wbudowaną zmiennością, z którą musimy nauczyć się żyć. To, w jakich warunkach działają firmy, i to, jak działają, zaczyna przypominać dynamiką zmian najgorsze cechy umiarkowanej strefy klimatycznej. I dynamika ta przybiera na sile dużo szybciej niż globalne ocieplenie. IBM Institute for Business Value przeprowadził, jak co dwa lata, bezpośrednie badanie wśród ponad tysiąca szefów firm i instytucji, zadając im pytania o najważniejsze czynniki wpływające na sposób ich działania. Odpowiedź – dla wszystkich branż, sektorów, części świata, skal działania i stref klimatycznych – była taka sama: zmiany. 80 proc. szefów przewiduje fundamentalne zmiany modelu działania swojej firmy w ciągu najbliższych trzech lat. Dwa lata temu było ich 60 proc., co i tak wydawało się zaskakujące. 22 proc. firm przyznaje się do niepowodzeń w nadążaniu za zmianami. Poprzednio było ich tylko 8 proc.

Skąd przyspieszenie, za którym coraz liczniejsi nie nadążają? Oczywiście prym wiodą klienci – coraz bardziej wymagający, coraz częściej wpływający bezpośrednio na kształt produktu (jest już nawet nazwa: prosumenci). Kiedyś klientom zależało tylko na funkcji produktu, potem także na jakości, teraz oczekują „nowego doświadczenia” czy nawet „przeżycia”!Czy to są złe czy dobre wiadomości? Dobre dla tych, którzy umieją zmieniać firmy, gorsze dla tych, którzy nie umieją. 75 proc. prezesów widzi rosnące wymagania klientów jako szansę wyróżnienia się na rynku. Umiejętność zmieniania się traktowana jest jako kluczowa kompetencja współczesnej firmy, kompetencja, która musi być wbudowana w jej kulturę i procesy zarządzania. Zmiana nie może być jednorazową rewolucją osiągniętą dzięki bohaterskiej walce z biurokracją. Firma musi zarządzać działami, jak fundusz venture capital zarządza portfelem: ma część stabilnych źródeł przychodu, część nowoczesnych, zdobywających rynki produktów, ale musi też mieć nieco zupełnie nowatorskich, ryzykownych, nawet zwariowanych działek!

Nie ma dobrych prognoz i nawet nie może ich być. Poza jedną: na pewno czekają nas zmiany. Wygrają tylko ci, którzy umieją z tym żyć.

Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny IBM Polska