Program gwarancji polegał początkowo na pomocy przedsiębiorcom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zabezpieczenie spłat kredytów przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej. Ogromne zainteresowanie firm sprawiło, że w listopadzie przedstawiciele 22 banków w obecności premiera Donalda Tuska podpisali z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę rozszerzającą gwarancje de minimis na kredyty inwestycyjne i rozwojowe.

Trudno się dziwić sukcesowi programu, jeśli uwzględnić fakt, że w ostatnich 3 latach aż 80 proc. małych i średnich firm w ogóle nie korzystało z kredytów, a ponad połowa tych, które zaciągnęły zadłużenie, spłacała w ten sposób kredyty sprzed 2010 roku. Gwarancja de minimis okazała się doskonałym udogodnieniem dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nieposiadających zabezpieczenia. Umożliwia im pozyskanie środków, na które wcześniej nie mieli szansy. – Może też oznaczać dla właścicieli firm większą elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem – nie muszą go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego – tłumaczy Filip Jaskuła, Dyrektor Obszaru Małych Firm w Banku Zachodniego WBK. W kwietniu 2013 roku Bank Zachodni WBK podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielaniu gwarancji de minimis. W czerwcu przygotowana oferta została udostępniona dla klientów.

Mimo, że Bank Zachodni WBK zaoferował klientom produkt 2 miesiące po głównych konkurentach, to już we wrześniu pod względem liczby sprzedanych gwarancji (narastająco) ustępował tylko PKO BP. A już w listopadzie bank awansował także na drugie miejsce w Polsce również pod względem wartości sprzedanych gwarancji (narastająco).

W ciągu półrocza Bank Zachodni WBK udzielił 6,5 tys. gwarancji de minimis na blisko 1 mld zł. Zapewne pomogła w tym prowadzona na przełomie października i listopada telewizyjna kampania marketingowa z udziałem Kevina Spacey, w której bank informował klientów o możliwości korzystania z oferty kredytowej z gwarancja de minimis.

Kredyt dla firm z gwarancją De minimis to flagowy produkt Banku Zachodniego WBK oferowany dla sektora małych firm, choć korzystają z niego także korporacje, których obrót nie przekracza 50 mln euro rocznie, zatrudniające do 250 pracowników. Maksymalny okres gwarantowania dla kredytów obrotowych wynosi 27 miesięcy, a dla kredytów inwestycyjnych jest to 99 miesięcy. Trwają rozmowy z Komisją Europejską w sprawie podwyższenia maksymalnej kwoty gwarancji udzielanej przedsiębiorcy. Obecnie maksymalna kwota gwarancji wynosi 60 proc. kwoty kredytu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wartość udzielonych gwarancji i kredytów je zabezpieczających systematycznie rosną. Dzięki wspomnianej kampanii medialnej jest szansa, że jeszcze więcej klientów dowie się o tej możliwości finansowania bieżącej działalności i inwestycji.