AFP pisze, że użytkownicy wpisujący słowo "nicer" (milszy) do translatora otrzymywali francuski odpowiednik tego słowa i takie przykłady jego użycia w zdaniu jak "Hitler był znacznie milszy dla Żydów niż na to zasługiwali".

Z kolei szukając definicji słowa "much nicer" (znacznie milszy) Reverso podsuwało przykład zdania: "Dachau było znacznie milszym miejscem niż Auschwitz".

Natomiast po wpisaniu słowa "Jew" ("Żyd") oprócz jego francuskiego odpowiednika można było przeczytać takie przykłady użycia tego słowa w zdaniu jak: "Tu jest za dużo Żydów", "To najlepszy przykład tego, jak Żydzi rządzą Ameryką" i "To dlatego Żydzi są tacy groźni".

Reverso to serwis, z którego co miesiąc korzysta 45 milionów osób.

Z kolei tłumacząc słowo "Jew" na włoski otrzymywało się przykład jego użycia w zdaniu: "Będziemy uderzać w drzwi meczetów żydowskimi czaszkami".

Z kolei szukanie tłumaczenia słowa "muzułmanin" po niemiecku dawało w rezultacie przykład na użycie w zdaniu: "Dobry muzułmanin zawsze milczy".

AFP odkryło też, ze poszukiwanie francuskiego odpowiednika słowa "czarnoskóry" skutkowało podaniem przykładu użycia go w zdaniu: "Znany fakt - czarnoskórzy się wprowadzają, przestępczość idzie w górę" oraz "mówiąc uczciwie, większość zwierząt nienawidzi czarnoskórych".

Międzynarodowa Liga przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi (Licra) potępiła Reverso i wezwała do natychmiastowej interwencji w tej kwestii. 

Założyciel strony, Theo Hoffenberg, powiedział AFP, że dotychczas narzędzia odpowiedzialne za tłumaczenie w Reverso nigdy wcześniej nie dawały takich rezultatów. Przyznał, że sytuacja wymaga pilnej interwencji.

Reverso używa napisów z filmów umieszczanych w internecie, aby odtworzyć najczęściej występujące zdania z użyciem danego słowa w języku mówionym.   

W 2015 roku głośno było o tym, że Reverso podaje pornograficzne przykłady użycia określonych słów w języku niemieckim.