Do kontroli budowlanej w restauracji wystarczy żądanie jednego sąsiada

Nadzór budowlany ma obowiązek sprawdzić, czy w restauracji nie doszło do fuszerki budowlanej, nawet gdy domaga się tego właściciel sąsiedniego mieszkania, a nie cała wspólnota mieszkaniowa.

Publikacja: 02.09.2020 19:43

Do kontroli budowlanej w restauracji wystarczy żądanie jednego sąsiada

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł na korzyść właściciela mieszkania znajdującego się tuż nad restauracją. Domagał się on od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego interwencji w swojej sprawie. Jego zdaniem w restauracji nie działa prawidłowo wentylacja. Prawdopodobnie też źle wykonano instalację termiczną. Odkąd bowiem otwarto lokal gastronomiczny, w mieszkaniu nad nim jest bardzo gorąco.

PINB odmówił wszczęcia postępowania. Uznał, że właściciel mieszkania nie ma prawa stawiać tego typu żądań. Podobnego zdania był wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Powołał się na art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Posiadanie więc interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym oznacza wskazanie konkretnego przepisu, na podstawie którego można żądać podjęcia czynności. W tym wypadku tak nie było. Interes prawny posiada wspólnota mieszkaniowa i to ona, a nie właściciel lokalu może żądać podjęcia kroków przez nadzór.

Czytaj także: Dręczenie sąsiadów kosztuje

Właściciel lokalu wniósł skargę do WSA w Krakowie. Według niego nadzór budowlany błędnie przyjął, że w postępowaniu o sposób korzystania z budynku stroną jest wyłącznie jego właściciel lub zarządca. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że postępowanie może dotyczyć interesu właścicieli nieruchomości sąsiednich, gdy taka zmiana oddziałuje na nie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie, bo zaskarżone postanowienie narusza przepisy. Na podstawie ustawy o własności lokali wspólnota reprezentuje na zewnątrz interesy właścicieli odrębnych lokali w odniesieniu do nieruchomości wspólnej. Od tej zasady są wyjątki. Pod warunkiem jednak, że właściciel lokalu, członek wspólnoty mieszkaniowej, wykaże swój indywidualny interes prawny odrębny od tego, który ma wspólnota.

Przymiot strony przysługuje właścicielowi konkretnego lokalu pod warunkiem, że wykaże on wpływ tej inwestycji na indywidualne prawa i obowiązki związane z funkcjonowaniem jego lokalu, w tym na prawo własności. W tej konkretnej sprawie skarżący wyraźnie domaga się ochrony ze strony nadzoru z powodu nieprawidłowego działania lokalu gastronomicznego. Prawidłowość działania instalacji i urządzeń wentylacyjnych, w tym termoizolacyjnych, leży w kompetencji organów nadzoru budowlanego, który dopiero po wszczęciu postępowania może ocenić, czy skarżący posiada indywidualny interes prawny w sprawie.

Sygnatura akt: VII SA/Wa 129/20

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł na korzyść właściciela mieszkania znajdującego się tuż nad restauracją. Domagał się on od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego interwencji w swojej sprawie. Jego zdaniem w restauracji nie działa prawidłowo wentylacja. Prawdopodobnie też źle wykonano instalację termiczną. Odkąd bowiem otwarto lokal gastronomiczny, w mieszkaniu nad nim jest bardzo gorąco.

PINB odmówił wszczęcia postępowania. Uznał, że właściciel mieszkania nie ma prawa stawiać tego typu żądań. Podobnego zdania był wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Powołał się na art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Posiadanie więc interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym oznacza wskazanie konkretnego przepisu, na podstawie którego można żądać podjęcia czynności. W tym wypadku tak nie było. Interes prawny posiada wspólnota mieszkaniowa i to ona, a nie właściciel lokalu może żądać podjęcia kroków przez nadzór.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo drogowe
Tragiczny wypadek na A1 wzbudza kontrowersje. Chodzi o policję i kierowcę BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Dobra osobiste
Sąd zakazał Ziobrze wypowiadać się o Agnieszce Holland
Prawo dla Ciebie
Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ
Dobra osobiste
Robert Bąkiewicz kłamcą wyborczym. Jest prawomocny wyrok
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy