Łódź była kolejnym miastem, które wzięło udział w wirtualnym spotkaniu z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta". Spotkania organizuje Urban Land Institute Poland (ULI). Podczas tych spotkań władze największych polskich miast przedstawiają strategię i politykę przestrzenną, wizję i misję rozwoju miasta.

Kamienice i wieże

– Widzimy duże zapotrzebowanie na mieszkanie w śródmieściu. Przystąpiliśmy więc do zmiany planów zagospodarowania – mówiła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Miasto chce też korzystać z formuły PPP. W ten sposób chce budować parkingi i mieszkania komunalne. - W tym ostatnim przypadku leciwe kamienice mają zostać zagospodarowane przez inwestorów, a ich mieszkańcy mają dostać na wynajem lokale w nowym budownictwie – takie są deklaracje.

- Na start założyliśmy 500-700 nowych mieszkań, ale docelowo program mógłby osiągnąć poziom nawet ok. 2 tys. lokali – szacują władze miasta.

Sztandarową inwestycją miasta jest Nowe Centrum Łodzi (NCŁ). Władze miasta deklarują, że na terenie NCŁ będą mogły powstawać wysokościowce. Takie obiekty mogą też wyrosnąć w centralnym fragmencie trasy W-Z, na odcinku od al. Kościuszki do trasy Nowokonstytucyjnej. – Przy trasie WZ możliwe jest lokowanie zabudowy do wysokości 87 metrów, a w NCŁ ok. 70 m. - O ostatecznej wysokości zdecydują jednak plany miejscowe – zaznacza Hanna Zdanowska.

- Zrównoważony rozwój przestrzeni zurbanizowanej wymaga zwykle wdrożenia pakietu długofalowych działań. Modelowe strategie rozwoju miast kładą zwykle nacisk na przekształcanie przestrzeni zgodne z zasadami dotyczącymi środowiska i ekologii, oraz podnoszą jakość życia. Jednym z narzędzi, które wykorzystywane jest w takich przypadkach, jest zabudowa uzupełniająca istniejące układy urbanistyczne lub odzyskanie dla miast terenów które pełniły inne funkcje - komentuje Dorota Wysokińska-Kuzdra, senior partner w firmie doradczej Colliers, przewodnicząca ULI Poland i członek Komitetu Wykonawczego ULI Europe. - Budowa Nowego Centrum Łodzi wpisuje się w te trendy. Przestrzeń, uwolniona dzięki wprowadzeniu linii kolejowej i dworca Łódź Fabryczna pod ziemię, zostanie zagospodarowana przez stworzenie nowego fragmentu miasta, który ma szansę wprowadzić Łódź do europejskiej czołówki najlepiej zaprojektowanych metropolii. Co istotne, Łódź dostosowuje rożne działania i plany z myślą o lokalnej społeczności.

Biura, logistyka, wynajem

Priorytetowy dla miasta jest też sektor nowoczesnych usług dla biznesu. - Centra BPO/R&D/SSC/GBS i IT już teraz dają ponad 26 tys. miejsc pracy, a rynek ciągle rośnie. W najbliższych miesiącach powstać ma kolejne 1,7 tys. miejsc pracy. Ze względu na centralne położenie i rozwiniętą infrastrukturę, miasto i jego okolice są naturalną lokalizacją dla sektora produkcyjnego i logistycznego – podają przedstawiciele ULI Poland. - Łódź i region to trzeci do co wielkości rynek magazynowy w Polsce. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku CIT lub PIT (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna), a także na pomoc publiczną przyznawaną z tytułu nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy. W przypadku dużych firm w województwie łódzkim wysokość pomocy publicznej wynosi 35 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia.

Łódź pracuje nad strategią 2030+. Jednym z najważniejszych czynników, które kształtować będą przyszłość miasta w długim okresie, będzie demografia, a jej trendy są nieubłagane. – Z naszych wyliczeń wynika, że w Łodzi mieszka ok. 750 tys. osób – mówiła Hanna Zdanowska.

Są szacunki, które mówią o spadku liczby mieszkańców nawet do 550 tys. mieszkańców w 2050 r. Miastu udało się jednak odwrócić niekorzystną tendencję migracyjną wśród młodych ludzi. – Saldo migracyjne w grupie wiekowej 18-28 lat mamy dodatnie i zdecydowanie więcej młodych ludzi osiedla się w Łodzi niż z niej wyjeżdża – podkreśla prezydent. W mieście osiadło też kilkadziesiąt tysięcy osób zza wschodniej granicy. To, ale nie tylko, wpływa pozytywnie na rynek mieszkań, w tym na wynajem. Według danych miasta, w Łodzi na różnych etapach budowy jest ok. 120 inwestycji mieszkaniowych na ok. 11 tys. mieszkań.

Łódź inwestuje też w zieleń. Na rewaloryzację parków w latach 2018-2020 miasto przeznaczyło 17 mln zł. W latach 2021-2023 na ten cel miasto planuje wydać ponad 28 mln zł.

Urban Land Institute to międzynarodowa organizacja non profit oraz instytut badawczy, którego misją jest wytyczanie odpowiedzialnych sposobów planowania i rozwoju miast, sprzyjających tworzeniu i umacnianiu lokalnych społeczności. Instytut zrzesza ponad 45 tys. członków na całym świecie. Urban Land Institute Poland działa od 2014 r., realizując inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń i opinii na temat wyzwań, przed jakimi stoją deweloperzy, inwestorzy, architekci, urbaniści i samorządy.