Kamienica przy Nowym Świecie, jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Warszawy. Od wielu lat jej właściciel stara się wyeksmitować niechcianych lokatorów. Jego działania, jak na razie, nie przynoszą żadnego skutku.

– Nikt nie chce nikogo wyrzucać na bruk – zaznacza adwokat Rafał Dębowski, partner kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. – Osoby te mają przyznawane w wyroku sądowym eksmisyjnym prawo do lokalu socjalnego. Takie wyroki nakładają na gminy obowiązek dostarczania tego typu mieszkań, wstrzymując do czasu ich dostarczenia wykonanie eksmisji. A gminy, jak powszechnie wiadomo, nie mają zbyt wiele takich lokali. Czeka się więc na nie latami.

[srodtytul]Zapomniany przepis [/srodtytul]

– Jest jednak na to sposób, który może zmobilizować gminę do działania– uważa Rafał Dębowski. Przewiduje go art. 480 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. Mówi on, że w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania wierzyciel może zażądać, by sąd upoważnił go do wykonania czynności na koszt dłużnika. W tym konkretnym przypadku dłużnikiem jest gmina, a wierzycielem eksmitowany lokator oraz właściciel kamienicy, który bez dostarczenia lokalu nie może przeprowadzić eksmisji.

[b]Jeżeli sąd udzieli im upoważnienia, właściciel będzie mógł wynająć lokal eksmitowanemu, a kosztami wynajmu obciążyć gminę[/b]. Ich wysokość nie może jednak przekroczyć różnicy między czynszem rynkowym a płaconym dotychczas przez lokatora.

Taki pozew w sprawie kamienicy przy Nowym Świecie wpłynął właśnie do warszawskiego sądu.

[srodtytul]Może być precedens[/srodtytul]

– To nowatorski pomysł. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś z niego skorzystał – ocenia Rafał Dębowski. – Rozwiązałby niewątpliwie problem powszechnego braku lokali socjalnych. Poza tym wbrew pozorom jest korzystny dla eksmitowanego. Właściciel kamienicy w uzgodnieniu z lokatorem (lub nawet sam lokator) wynajmuje bowiem lokal, który mu odpowiada. Oczywiście musi spełniać warunki podane w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=173259752937C6DCF0729A4BF43EC1EA?id=176767]ustawie o ochronie praw lokatorów[/link].

[wyimek]Precedensowy pozew może rozwiązać problem braku lokali socjalnych[/wyimek]

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

– Jeżeli sąd faktycznie udzieli upoważnienia, będzie to bez wątpienia precedensowy wyrok – ocenia Stefan Jacyno, adwokat i partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. – Skoro właściciel ma wobec gminy roszczenie o dostarczenie lokalu, a ta go nie dostarcza, jedyne, co może zrobić, to wystąpić do sądu i dążyć do zastępczego jego wykonania.

W sprawach typowo administracyjnych jest dużo prościej. Można skorzystać ze skargi na bezczynność, a organ wyższego rzędu może nałożyć kary. W sprawach cywilnych takich możliwości nie ma. Przysługuje tylko to roszczenie.

Właścicieli kamienic w podobnych kłopotach jest dużo więcej. Należy do nich Krzysztof Pietrzak z Kalisza.

– Od roku czekam na dostarczenie lokalu eksmitowanemu – mówi. – I ciągle słyszę to samo: że nie jestem jedyny i kolejka oczekujących jest długa. Gdyby taka możliwość wynajęcia powstała, z chęcią bym z niej skorzystał – dodaje. – Wiem tylko, że niektórym właścicielom udało się otrzymać odszkodowanie od gminy za to, że nie dostarcza lokalu socjalnego. Wielu jednak to nie wystarcza. Mają bowiem plany dotyczące swoich kamienic, nie mogą jednak ich urzeczywistnić. Ta sytuacja jest przecież frustrująca także dla samych lokatorów.

[ramka][b]Standardy lokalu socjalnego[/b]

[b]Zawiera je art. 2 ust. 1 pkt 5 oraz 23 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767]ustawy o ochronie praw lokatorów[/link]. Zgodnie z nim lokal socjalny musi :[/b]

- nadawać się do zamieszkania, czyli mieć przede wszystkim odpowiednie wyposażenie i być w dobrym stanie technicznym,

- powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 mkw., a gdy jest to jednoosobowe gospodarstwo domowe – 10 mkw.,

- przepis dopuszcza jednak, by lokal miał obniżony standard,

- umowę zawiera się na czas określony,

- gmina zawiera ją z osobami o niskich dochodach, a jakich dokładnie, wynika z jej uchwały,

- czynsz nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu.[/ramka]

[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/10/09/sposob-na-szybsza-eksmisje-lokatora/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]