Tag:

Eksmisje

Powiązane

Nieruchomości

Robert Damski: Różne oblicza przemocy

Zdarza się, że długi wynikają z przemocy ekonomicznej.

Sąd nakazał eksmisję schorowanej emerytki. Jest skarga nadzwyczajna

Schorowana emerytka z orzeczeniem o niepełnosprawności nie uzyskała prawa do lokalu socjalnego, gdy sąd orzekał jej eksmisję za niepłacony czynsz. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich doszło do ewidentnego i rażącego naruszenia prawa.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jest zadaniem władz publicznych

Władze powinny podejmować działania prowadzące do zwiększenia liczby lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a nie do redystrybucji już istniejących.

Sąd Najwyższy: Za sprawę o eksmisję 200 zł i od Nowaka, i od przedsiębiorcy

Niezależnie od tego, czy sprawę o eksmisję prowadzą osoby fizyczne, czy przedsiębiorcy, opłata sądowa od pozwu, apelacji czy skargi kasacyjnej jest taka sama.

Bartosz Wojsław: Squattersi w Hiszpanii, czyli degradacja prawa własności

Nowa ustawa mieszkaniowa realnie narusza prawo własności chronione przez konstytucję i konwencje międzynarodowe.

Zablokowali eksmisję. Powołują się na obywatelskie nieposłuszeństwo

Grupa posłów i aktywistów uniemożliwiła czynności komornika. Powołują się na obywatelskie nieposłuszeństwo.

Jak się bronić przed podwyżką czynszu, aby nie zostać eksmitowanym

Gdy podwyżka czynszu przekracza możliwości finansowe najemcy, warto rozważyć poddanie jej pod kontrolę sądu na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Radzi biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sąd wyrzucił na bruk 12-osobową rodzinę. Jest skarga nadzwyczajna do SN

Sąd wydał zaoczny wyrok eksmisyjny, którym nakazał rodzinie opuszczenie mieszkania należącego do miasta. Orzekł, że żadnemu z pozwanych nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Tymczasem w rodzinie były dwie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Sąd tego nie sprawdził, a powinien to zrobić z urzędu.

Eksmisja księdza z domu zakonnego. Pierwsza taka w historii

W Poznaniu odbyła się eksmisja byłego salezjanina ks. Michała Woźnickiego z lokalu w domu zakonnym należącym do Towarzystwa Salezjańskiego. Sąd orzekł eksmisję na wniosek zakonu, z którego ksiądz został wydalony w 2018 roku. To prawdopodobnie pierwsza eksmisja księdza Kościoła katolickiego w Polsce.

Skarbówka chce wiedzieć o umorzeniach

Gmina musi poinformować fiskusa o tym, że zrezygnowała z dochodzenia roszczenia regresowego wobec lokatora.