Sąd nakazał eksmisję schorowanej emerytki. Jest skarga nadzwyczajna

Schorowana emerytka z orzeczeniem o niepełnosprawności nie uzyskała prawa do lokalu socjalnego, gdy sąd orzekał jej eksmisję za niepłacony czynsz. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich doszło do ewidentnego i rażącego naruszenia prawa.

Publikacja: 10.04.2024 13:28

Sąd nakazał eksmisję schorowanej emerytki. Jest skarga nadzwyczajna

Foto: Fotorzepa / Rafał Guz

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek złożył w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Zaoczny wyrok w sprawie eksmisji

Sprawa dotyczy emerytki z orzeczeniem o niepełnosprawności wobec której spółka restrukturyzacji kopalń wniosła pozew, domagając się nakazania kobiecie wydania lokalu mieszkalnego, zasądzenia kosztów oraz wydania wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych, a także o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Spółka wskazała, że lokatorka nie płaciła czynszu, a ponadto upłynął okres najmu. W marcu 2014 r. odbyła się rozprawa, na której pozwana nie stawiła się. W wyroku zaocznym Sąd Rejonowy nakazał pozwanej, aby opróżniła i opuściła lokal oraz ustalił, że nie przysługuje jej prawo do lokalu socjalnego. Zasądził od niej koszty a wyrokowi nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Przesyłka z wyrokiem do pozwanej wróciła z adnotacją: "nie odebrano w terminie". Wyrok stał się prawomocny.

W 2022 r. obywatelka wystąpiła do sądu o doręczenie jej wyroku zaocznego w celu otwarcia terminu do złożenia sprzeciwu. Napisała, że spełnia przesłanki do lokalu socjalnego. Jest emerytką z niewysokim świadczeniem. Cierpi na schorzenia narządu ruchu (miała trzy operacje, w tym wszczepienia endoprotezy). Ma orzeczoną niepełnosprawność od 1994 r.

W listopadzie 2023 r. sąd odrzucił sprzeciw. Wskazał, że wniosek został złożony po terminie.

RPO: sąd wbrew zakazowi orzekł eksmisję

Zdaniem RPO, sąd w sposób ewidentny i rażący naruszył dyspozycję art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, nie prowadząc postępowania dowodowego w celu ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej pozwanej. Nie badał, czy są okoliczności, które uzasadniałyby objęcie jej ochroną w postaci prawa do lokalu socjalnego. Sąd dysponował jedynie dostarczonym przez powoda bardzo skąpym materiałem dowodowym, który nie dostarczał żadnych informacji o pozwanej.

„Tym samym sąd uchybił procedurze obwiązującej w sprawach o opróżnienie lokalu i wbrew zakazowi orzekł eksmisję pozwanej, która była osobą z niepełnosprawnością w chwili wydawania wyroku, bez przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego” - wskazuje rzecznik. 

Czytaj więcej

Sąd wyrzucił na bruk 12-osobową rodzinę. Jest skarga nadzwyczajna do SN

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek złożył w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Zaoczny wyrok w sprawie eksmisji

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt