Sąd Najwyższy: Za sprawę o eksmisję 200 zł i od Nowaka, i od przedsiębiorcy

Niezależnie od tego, czy sprawę o eksmisję prowadzą osoby fizyczne, czy przedsiębiorcy, opłata sądowa od pozwu, apelacji czy skargi kasacyjnej jest taka sama.

Publikacja: 04.01.2024 07:44

Sąd Najwyższy: Za sprawę o eksmisję 200 zł i od Nowaka, i od przedsiębiorcy

Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek

To sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego.

Kwestia ta wynikła w sprawie gospodarczej o eksmisję, którą spółdzielnia mieszkaniowa wytoczyła pozwanym K. oraz spółce z o.o., ale już na etapie składania skargi kasacyjnej przez pozwanych. Warszawski Sąd Apelacyjny odrzucił ich skargę kasacyjną od jego wyroku ze względu na nieuzupełnienie opłaty od skargi, przyjmując, że nie została uiszczona (pozwane wpłaciły po 200 zł, jak stanowi ustawa o kosztach sądowych), a SA wezwał skarżące do wpłacenia dodatkowo 4669 zł, której to kwoty nie uiściły.

Pozwane nie dały za wygraną i odwołały się do Sądu Najwyższego, wskazując, że Sąd Apelacyjny w Warszawie nie wyjaśnił, na jakiej podstawie prawnej uznał uiszczoną przez pozwane opłatę za nieprawidłową, że chyba przeoczył art. 27 pkt 11 ustawy o kosztach sądowych, ustalający opłatę stałą w wysokości 200 zł „w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu”, bądź że w ocenie SA przepis ten nie znajduje tu zastosowania ze względu na rozpoznawanie sprawy na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Czytaj więcej

Jak się bronić przed podwyżką czynszu, aby nie zostać eksmitowanym

Sąd Najwyższy w składzie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego podzielił ten pogląd skarżących wskazujący na brak podstaw do różnicowania opłaty od skargi kasacyjnej w sprawach o opróżnienie lokalu w zależności od tego, czy jest to sprawa gospodarcza, czy też sprawa cywilna, rozpoznawana w postępowaniu zwykłym.

Sąd Najwyższy wskazał, że niewątpliwie sprawy gospodarcze mieszczą się w pojęciu spraw cywilnych. W związku z tym należy przyjąć, że jeżeli w art. 26–28 u.k.s.c. mowa jest o sprawach cywilnych, to ustawodawca miał na myśli również sprawy gospodarcze, z wyjątkiem tych, co do których opłaty zostały uregulowane odrębnie w art. 29–34a u.k.s.c. (ale tam nie ma mowy o sprawach o eksmisję).

Należy więc zgodzić się ze skarżącymi, że nie można uznać za uzasadnione odmiennego ustalania opłat od pism tego samego rodzaju, biorąc pod uwagę jedynie rodzaj postępowania, w którym wnoszone są przedmiotowe pisma (środki zaskarżenia) – uznał Sąd Najwyższy i przyjął, że opłata od skargi kasacyjnej w sprawie o opróżnienie lokalu rozpoznawana w postępowaniu w sprawach gospodarczych wynosi 200 zł.

Odrzucenie skargi kasacyjnej pozwanych z powodu nieuzupełnienia opłaty, w sytuacji kiedy każda z pozwanych uiściła 200 zł opłaty, było nieprawidłowe – uzupełnił sąd.

– Ma rację Sąd Najwyższy, że jeżeli ustawa o kosztach sądowych nie różnicuje spraw o eksmisję między przedsiębiorcami i osobami fizycznymi, to nie ma podstaw do stosowania różnych opłat sądowych, tym bardziej że zakres rozpoznawania takiej sprawy, ustaleń faktycznych i rozstrzygnięcia będzie taki sam niezależnie od tego, jakie strony je prowadzą – skomentował adwokat Roman Nowosielski.

Sygnatura akt: II CZ 172/23

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność