Od dziś obowiązuje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352710]ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (DzU nr 76, poz. 489)[/link]. Implementuje ona do polskiego prawa unijną dyrektywę Inspire (dotyczącą europejskiego systemu wymiany informacji o przestrzeni).

Dzięki temu będzie mógł się rozwijać w Polsce geoportal (już częściowo działa na [link=http://www.geoportal.gov.pl]www.geoportal.gov.pl[/link]).

W tej chwili w Polsce dane o przestrzeni gromadzą różne instytucje publiczne i samorządowe – od powiatów po ministerstwa. Zebranie wszystkich, np. dotyczących określonej nieruchomości, wymaga pracy i czasu. Poza tym zdarza się, że są ze sobą sprzeczne. W przyszłości ma się to zmienić m.in. za sprawą geoportalu.

Co to oznacza dla przeciętnego Polaka? Wystarczy, że kliknie myszką, by nie ruszając się z domu, zdobyć informacje o interesującej go nieruchomości, i to nie tylko mieszczącej się w Polsce, ale także w innych państwach europejskich.

Może np. dowiedzieć się, jakie jest położenie nieruchomości, adres, powierzchnia, granice, czy leży na terenie przyrodniczo chronionym (np. na obszarze Natura 2000). Nie uzyska natomiast danych o jej stanie prawnym.

Z geoportalu mogą korzystać również urzędy, wskutek czego łatwiej będą się mogły wymieniać informacjami. Te informacje, bez względu na to, czy dotyczą Grecji czy Polski, mają być przygotowane według jednakowych standardów.