Odszkodowanie za sąsiedztwo lotniska. Korzystny wyrok Sądu Najwyższego

Właściciel może żądać odszkodowania za samo zmniejszenie wartości nieruchomości w strefie ograniczonego użytkowania. Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie lotniska w Balicach.

Publikacja: 14.04.2024 19:18

Odszkodowanie za sąsiedztwo lotniska. Korzystny wyrok Sądu Najwyższego

Foto: Adobe Stock

To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego.

Kilkunastu właścicieli (współwłaścicieli) działek domaga się od lotniska Kraków-Balice odszkodowania za objęcie ich przed kilkunastoma laty strefą C obszaru ograniczonego użytkowania (OOU).

Jako podstawę wskazują art. 129 ust. 2 prawa ochrony środowiska, który stanowi, że w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Sąsiedztwo lotniska. Kiedy należy się rekompensata?

Lotnisko twierdzi, że właściciele nie wykazali, aby ustanowienie tego obszaru wprowadziło nowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zmieniało wcześniejszy sposób tego korzystania i miało bezpośredni wpływ na powstanie i wysokość szkody.

Sąd Rejonowy zasądził powodom od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania plus odsetki za kilkanaście lat, wskazując, że sam fakt zmniejszenia się wartości nieruchomości stanowi szkodę. Ta ostatnia – w rozumieniu art. 129 ust. 2 – powstaje niezależnie od tego, czy wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania spowodowało zmianę sposobu korzystania z nieruchomości.

Rozpatrując apelację lotniska, krakowski sąd okręgowy skierował do SN pytanie prawne, czy właścicielowi nieruchomości, której wartość zmniejszyła się na skutek wprowadzenia OOU, ale bez związku ze szczególnymi ograniczeniami wynikającymi z art. 135 ust. 3a prawa ochrony środowiska (np. nowe wymagania techniczne budynków), przysługuje odszkodowanie z art. 129 ust. 2.

Czytaj więcej

Sąsiedzi lotniska "dostali" mniej, niż utracili. Jest skarga nadzwyczajna

Sąd przyznał odszkodowanie od lotniska w Balicach

W uzasadnieniu pytania SO wskazał na rozbieżne stanowiska w orzecznictwie. Pierwsze wskazuje, że szkoda może powstać wtedy, gdy akt prawa miejscowego wprowadza nowe lub zwiększa dotychczasowe ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, lub przedłuża je na kolejny okres. Zgodnie z drugim, skoro samo utworzenie OOU powoduje obniżenie wartości nieruchomości, stan ten jest szkodą podlegającą kompensacji, gdyż prowadzi do zawężenia granic własności, konieczności znoszenia immisji, zwłaszcza hałasu związanego z lotniskiem, i „stygmatyzuje” nieruchomość jako dotkniętą tymi niedogodnościami.

SN w składzie sędziowie: Władysław Pawlak, Agnieszka Piotrowska i Marta Romańska podjął uchwałę, że właścicielowi nieruchomości, której wartość zmniejszyła się na skutek wprowadzenia OOU, jednak bez związku ze szczególnymi ograniczeniami wynikającymi z art. 135 ust. 3a, przysługuje odszkodowanie na podstawie art. 129 ust. 2 tej ustawy.

Sygnatura akt: III CZP 56/23

To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego.

Kilkunastu właścicieli (współwłaścicieli) działek domaga się od lotniska Kraków-Balice odszkodowania za objęcie ich przed kilkunastoma laty strefą C obszaru ograniczonego użytkowania (OOU).

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin