Sąsiedzi lotniska "dostali" mniej, niż utracili. Jest skarga nadzwyczajna

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną w sprawie odszkodowania w związku z ochroną domu przed hałasem lotniska.

Publikacja: 11.12.2023 13:36

Sąsiedzi lotniska "dostali" mniej, niż utracili. Jest skarga nadzwyczajna

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczy małżeństwa, zamieszkującego w nowo powstałej strefie ograniczonego użytkowania (powstała w związku z powiększeniem lotniska). W 2013 roku wnieśli oni pozew o zasądzenie od portu lotniczego 120 tys. zł odszkodowania: 40 tys. zł za konieczność wydatków na ochronę akustyczną w domu oraz 80 tys. zł - za spadek wartości nieruchomości.

Wyrokiem częściowym z 2015 r. Sąd Okręgowy zasądził im 71,2 tys. zł odszkodowania za spadek wartości nieruchomości. W zakresie odszkodowania za nakłady sąd ten w 2017 r. zasądził powodom 16,2 tys. zł z odsetkami. Powództwo w pozostałej części oddalono.

Powołując się na opinie biegłych, sąd wskazał na niezbędność wymiany w domu powodów okien na takie o zwiększonej izolacyjności akustycznej oraz zainstalowania na wylotach kominów wentylacyjnych tłumików akustycznych. Uznał, że wartość tych nakładów wynosi 16,2 tys. zł.

Zarazem sąd podkreślił, że powodom należy się zwrot nakładów – ale przy założeniu, że okna i drzwi balkonowe są wymieniane na okna i drzwi balkonowe PVC, a nie - jak się domagali powodowie - na drewniane. Sąd stwierdził, że z opinii biegłych z dziedziny ochrony przed hałasem oraz budownictwa wynika, że wymiana stolarki na PVC wystarczy dla zapewnienia komfortu akustycznego. Uznał, że uwzględnienie żądania powodów, by przyjąć, że stolarka wymieniana jest na drewnianą, prowadziłoby do ich bezpodstawnego wzbogacenia.

Powodowie złożyli apelację, którą Sąd Apelacyjny w 2018 r. uznał za bezzasadną.

Na to orzeczenie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. Podniósł w niej, że rozwój lotniska a w konsekwencji objęcie budynku uchwałą ws. utworzenia OOU wymusiły na właścicielach wymianę okien i drzwi balkonowych. To te czynniki - nie zaś samo sąsiedztwo lotniska założonego jeszcze w 1913 r. - spowodowały, że okna i drzwi balkonowe w drewnianej stolarce okiennej, zamontowane w 2003 r., przestały odpowiadać standardom.

"Dostali" mniej, niż utracili

Jak zauważono, z oknami plastikowymi, wskazanymi przez biegłych, standard akustyczny zostanie zapewniony, ale stanie się to kosztem standardu jakościowego i estetycznego, w który powodowie wcześniej zainwestowali.

Tym samym, jak podkreśla RPO, zasądzone odszkodowanie nie ma kompensacyjnego charakteru. Powodowie „dostali" bowiem mniej, niż utracili. Mieli okna droższe, o jakości przewyższającej minimum dyktowane wymogami technicznymi, a dostali tańsze, o jakości zaledwie sięgającej tego minimum. Takie odszkodowanie niewątpliwie nie wyrównuje straty w ich majątku w związku z wprowadzeniem OOU.

RPO przypomniał, że istotą przepisów odszkodowawczych w UPOŚ jest zapewnienie możliwości relatywnie łatwego uzyskania odszkodowania za szkody wynikające z działalności naruszającej standardy ochrony środowiska w warunkach, w których państwo zaaprobowało. Państwo niejako zmusiło obywateli do zaakceptowania tego stanu, pozbawiając ich - zwykłej w stosunkach cywilnych - możliwości ubiegania się przed sądem o przestrzeganie standardów. W związku wyrokiem Sądu Apelacyjnego doszło do złamania obietnic uzyskania pełnego odszkodowania - podkreślono.

Czytaj więcej

Czy i ile za hałas z lotniska. Najnowsza uchwała SN

Sprawa dotyczy małżeństwa, zamieszkującego w nowo powstałej strefie ograniczonego użytkowania (powstała w związku z powiększeniem lotniska). W 2013 roku wnieśli oni pozew o zasądzenie od portu lotniczego 120 tys. zł odszkodowania: 40 tys. zł za konieczność wydatków na ochronę akustyczną w domu oraz 80 tys. zł - za spadek wartości nieruchomości.

Wyrokiem częściowym z 2015 r. Sąd Okręgowy zasądził im 71,2 tys. zł odszkodowania za spadek wartości nieruchomości. W zakresie odszkodowania za nakłady sąd ten w 2017 r. zasądził powodom 16,2 tys. zł z odsetkami. Powództwo w pozostałej części oddalono.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona