SN: wyodrębniona działka rolna poniżej 0,3 ha może być przedmiotem obrotu

Geodezyjnie wyodrębniona działka rolna podlega samodzielnej kwalifikacji, czyli można nią obracać – uznał SN.

Publikacja: 19.10.2023 07:21

SN: wyodrębniona działka rolna poniżej 0,3 ha może być przedmiotem obrotu

Foto: Adobe Stock

Rozpoznawany był wniosek o odłączenie działki poniżej 0,3 ha z księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi i wpisanie prawa własności wnioskodawcy. Ten wniosek sąd rejonowy oddalił. Chodziło bowiem o działkę wyodrębnioną geodezyjnie z ponaddwuhektarowej działki składającej się z gruntów rolnych i lasu (podzielonej na mniejsze), a nie było zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przy rozpoznawaniu apelacji SO w Sieradzu miał wątpliwości, jaki jest prawny zasięg wyjątku od rygorów z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 2b. ust. 1 i 2), że nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego ona weszła, co najmniej pięć lat od jej nabycia, a osoba fizyczna ma je prowadzić osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie.

Czytaj więcej

Swoboda obrotu ziemią: będzie można handlować gruntami rolnymi o powierzchni do 30 arów

SO zapytał SN, czy do zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej mniejszej niż 0,3 ha stosuje się wyłączenie z art. 1a pkt 1b tej ustawy, który stanowi, że jej rygorów nie stosuje się do nieruchomości rolnych mniejszych niż 0,3 ha, czy też przesądza powierzchnia nieruchomości przed podziałem. W uzasadnieniu pytania wskazał, że są różne stanowiska: że nieruchomość rolna obejmuje cały grunt niezależnie, ile działek geodezyjnych obejmuje ani ile ksiąg wieczystych urządzono dla nich, nie jest więc możliwe wyłączenie i sprzedanie jego części. Według drugiej koncepcji przedmiotem własności jest tyle działek, ile ksiąg dla nich utworzono. Wedle trzeciej decydować powinna wielkość sprzedawanej działki.

SN (Mariusz Załucki, Jacek Widło i Kamil Zaradkiewicz) podjął uchwałę, że do zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej podlegającej reglamentacji na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, mniejszej niż 0,3 ha stosuje się wyłączenie art. 1a pkt 1b tej ustawy.

– Geodezyjne wyodrębnienie działki mniejszej niż 0,3 ha ma charakter prawotwórczy. SN wychwycił istotę i wyraził bardzo ważny pogląd, że w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego geodezyjne wyodrębnienie działki podlega samodzielnej kwalifikacji prawnej i jest ona przedmiotem obrotu – ocenia prof. Bartosz Rakoczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny.

Sygnatura akt: III CZP 113/22

Rozpoznawany był wniosek o odłączenie działki poniżej 0,3 ha z księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi i wpisanie prawa własności wnioskodawcy. Ten wniosek sąd rejonowy oddalił. Chodziło bowiem o działkę wyodrębnioną geodezyjnie z ponaddwuhektarowej działki składającej się z gruntów rolnych i lasu (podzielonej na mniejsze), a nie było zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Prawo pracy
Urlop na żądanie nie przechodzi na nowy rok
Nieruchomości
Zakaz pieców gazowych, obowiązkowa fotowoltaika. W Brukseli podano daty
Zdrowie
Ostrzeżenie przed popularnymi lekami na katar. "Nie stosować"
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli