Prezydent podpisał ustawę, która kończy okres obowiązywania w Polsce użytkowania wieczystego, nie tylko dla gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, osoby fizyczne oraz prawne, spółdzielnie mieszkaniowe będą uprawnione do złożenia wniosku o przekształcenie gruntu funkcjonującego dotychczas jako użytkowanie wieczyste na pełną własność.

Ustawa dotyczy gruntów, które do tej pory nie uległy uwłaszczeniu na podstawie przepisów lub decyzji administracyjnych. 

Właścicieli dalej będą obowiązywały opłaty: cena nabycia prawa własności nieruchomości niewykorzystywanej do prowadzenia działalności godpodarczej, to tak jak w przypadku mieszkań wynosi dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste. W przypadku nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą opłata ma wynosić nie mniej niż dwudziestokrotność dotychczasowej stawki, ale nie więcej niż wartość nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 

Prócz użytkowania wieczystego, nowelizacja wprowadza również zmiany w podatku PCC przy zakupie nieruchomości - w przypadku zakupu co najmniej sześciu lokali mieszkalnych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej działce opodatkowych podatkiem VAT bądź też udziały w tych lokalach będzie wynosił 6 proc. Podwyższona stawka ma dotyczyć umów zawartych z jednym kupujących na szósty i każdy następny lokal. Zakup pierwszego mieszkania ma być zwolniony z podatku. 

Dodatkowo przepisy przewidują powstanie społecznych agencji najmu, któych celem ma być zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. "SAN" będą uprawnione do wynajmu osobom fizycznym mieszkań lub domów jednorodzinnych, których są właścicielami.