Do Sejmu trafił projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Przekłada on wejście w życie kolejnego etapu reformy postępowania wieczystoksięgowego. Miało to nastąpić 1 kwietnia. Posłowie PiS chcą to przełożyć na 8 września.

Wspomniany projekt przewiduje, że wpisy do ksiąg wieczystych trafią do sądów drogą elektroniczną. W ten sam sposób będą mogły być zakładane księgi. Prawo do elektronicznego przesyłania wpisów dostaną notariusze, a także komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych.

Dokumenty dołączane do elektronicznych wniosków zachowają postać tradycyjną, czyli papierową. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo obrotu prawnego. Gdy bowiem wniosek wpłynie do sądu, w księdze automatycznie pojawi się o nim wzmianka. Teraz musi minąć od kilku do kilkunastu dni. Istnieje więc ryzyko, że na przykład oszust sprzeda nieruchomość po raz kolejny. Według szacunków ministerstwa 80 proc. wniosków w sprawach wieczystoksięgowych składają notariusze, komornicy i urzędy skarbowe.

Zdaniem posłów PiS system teleinformatyczny jest gotowy i można już online składać wnioski. Ale potrzebuje jeszcze dodatkowych testów. Krajowa Rada Notarialna zgłaszała bowiem zastrzeżenia co do jego funkcjonowania.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem