Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywę budynkową, która ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

- Zmniejszenie zużycia energii przez europejskie budynki obniży nasze rachunki oraz zależność od importu energii. Chcemy, aby nowe przepisy wpłynęły na redukcję ubóstwa energetycznego, obniżenie emisji oraz poprawę zdrowia obywateli. Jest to stratega wzrostu dla Europy, która pozwoli stworzenie setek tysięcy wysokiej jakości lokalnych miejsc pracy, w budownictwie oraz przy renowacji, poprawiając jednocześnie dobrostan milionów ludzi w Europie - powiedział Ciarán Cuffe (Zieloni/EFA, Irlandia), sprawozdawca ds. dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zgodnie z przyjętymi we wtorek przepisami, od 2028 roku zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki. Natomiast do 2026 zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne lub do nich należące.

Jak wynika z komunikatu PE, do 2028 roku wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Dla budynków mieszkalnych poddawanych gruntownemu remontowi termin ten to 2032 rok.

- Czekaliśmy już jakiś czas na działania ze strony UE i w końcu możemy powiedzieć, że coś zaczęło się dziać. Oczekujemy jednocześnie, aby wymóg instalacji paneli słonecznych na dachach nowych budynków oraz tych modernizowanych był uzupełniony zachętami, tak aby przyspieszyć ten proces - mówi Paulina Ackermann, dyrektor generalna firmy Otovo w Polsce.

To nie jedyne nowe obowiązki dla właścicieli. Zgodnie z przyjętą dyrektywą, do 2030 roku budynki mieszkalne będą musiały mieć co najmniej klasę energetyczną E, a do 2033 roku – klasę D. Klasę energetyczną określa się w skali od A do G, gdzie do tej ostatniej należy 15% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w krajowych zasobach budynków mieszkalnych państwa członkowskiego. Budynki niemieszkalne i budynki użyteczności publicznej będą musiały mieć taką samą klasę energetyczną co budynki mieszkalne odpowiednio do 2027 i 2030 roku. Poprawa charakterystyki energetycznej (poprzez izolację lub ulepszenie systemu grzewczego) miałaby następować przy sprzedaży budynku lub przy jego gruntownym remoncie przypadku budynków wynajmowanych miałoby to mieć miejsce przy podpisaniu nowej umowy wynajmu.

Z nowych przepisów będą wyłączone zabytki. Państwa członkowskie mogą także wyłączyć z tych przepisów budynki chronione ze względu na ich cechy architektoniczne lub charakter historyczny. Wyłączeniom mogą podlegać też budynki techniczne, budynki eksploatowane tymczasowo oraz miejsca kultu religijnego. Państwa członkowskie mogą zwolnić z nowych przepisów także publiczne mieszkalnictwo socjalne, jeżeli remontowanie go doprowadziłoby do podwyżek czynszu, których nie można zrekompensować oszczędnościami energii.

Czytaj więcej

Od 2028 r. wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne

Parlament Europejski przyjął stanowisko stosunkiem głosów 343 do 216 (78 posłów wstrzymało się od głosu). Europosłowie rozpoczną teraz negocjacje z Radą, aby ustalić ostateczne brzmienie nowych przepisów.