Wchodząca w życie ustawa poszerzyła katalog odbiorców uprawnionych, wobec których może być stosowana maksymalna cena energii.

– Przed nowelą spółdzielnie jako przedsiębiorcy składały oświadczenie, by korzystać z maksymalnej ceny w celu innym niż dotyczącym np. części nieruchomości wspólnych w budynkach mieszkaniowych. Skoro ustawodawca wprowadził do katalogu wprost spółdzielnie mieszkaniowe, to będą one musiały ponownie złożyć to oświadczenie, by uchronić się przed utratą ceny maksymalnej, mimo że już takie oświadczenia jako przedsiębiorcy składały do 30 listopada 2022 r. – mówi mec. dr Piotr Pałka, wspólnik w Derc Pałka.

W nowym katalogu wskazano wprost na odbiorców uprawnionych będących wspólnotami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie o własności lokali, albo spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie, w jakim nie dotyczy to oświetlenia w budynkach mieszkalnych, zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza, i zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Podstawa prawna: Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., w związku z trudną sytuacją, Dz.U. 2022, poz. 2687

Czytaj więcej

Dziurawa ustawa w sprawie cen energii. Mieszkańcy bloków zapłacą krocie