W ciągu 11 miesięcy tego roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 277,4 tys. mieszkań. To 9,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Najwięcej pozwoleń na budowę dostali deweloperzy - mogą postawić 188,8 tys. mieszkań. To spadek o 0,5 proc., licząc rok do roku. Inwestorzy indywidualni zgromadzili w tym czasie pozwolenia na budowę 84,3 tys.  lokali – o 26,5 proc. mniej, rok do roku.

Łącznie w ramach tych form budownictwa wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,5 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 4,3 tys. mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (3,5 tys. w roku ubiegłym).

Od stycznia do listopada rozpoczęto budowę 190,4 tys. mieszkań - o 26,8 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 108,3 tys. mieszkań (o 29,5 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 79,3 tys. (o 21,8 proc. mniej). Udział tych form budownictwa wyniósł 98,5 proc. ogólnej liczby mieszkań. - W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2,8 tys. mieszkań (wobec 5,0 tys. w roku poprzednim) - podaje GUS.  Szacuje się, że na koniec listopada w budowie było 847,5 tys. mieszkań - o 3,5 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Według wstępnych danych GUS od stycznia do listopada oddano do użytku 214,2 tys. mieszkań. To o 1,7 proc. więcej, r./r.. Deweloperzy przekazali w tym czasie 129,6 tys. mieszkań – o 1,5 proc. więcej niż w 2021 r., a inwestorzy indywidualni – 81,4 tys. To o 3,4 proc. więcej, licząc rok do roku.

GUS podaje, że te formy budownictwa odpowiadają za 98,5 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. Pozostałe to lokale spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe. Łącznie to 3,2 tys. mieszkań. Przed rokiem było to 4,3 tys. Powierzchnia użytkowa oddanych do użytku mieszkań to 19,7mln mkw. o 1,3 proc. Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu to 92,2 mkw.