Pieniądze, w łącznej kwocie 855 mln euro, będą przyznawane w formie grantów. W okresie funkcjonowania Funduszu Odbudowy, do 2026 r., zostaną przeprowadzone inwestycje w ok. 6 tys. budynków. Zaproponowano też dodatkowe bezzwrotne finansowe wsparcie dla remontów mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne.

To jeden z kluczowych kamieni milowych KPO, za który odpowiada resort rozwoju i technologii.

– Dla mnie ważnym kamieniem milowym KPO jest wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności w budynkach mieszkalnych. Chcemy sukcesywnie zwiększać efektywność energetyczną budynków jedno- i wielorodzinnych oraz skutecznie rozpowszechniać niskoemisyjne źródła energii. Na termomodernizację budynków mieszkalnych oraz wymianę nieefektywnych źródeł grzewczych mamy środki z Funduszu Dopłat oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Druga kwestia to inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej – mówi „Rzeczpospolitej”, Piotr Uściński, wiceminister MRiT.

Jako wsparcie przedsięwzięć polegających na budowie nowych budynków dla osób o niskich i średnich dochodach przewiduje się budowę 12 tys. 355 mieszkań.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Najtańsza energia to ta zaoszczędzona