Gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony z podatku, płacą za niego pozostali. To bardzo dotkliwe, zwłaszcza gdy współwłaścicielami są np. gmina czy Skarb Państwa oraz osoba fizyczna. Jest szansa, że przepisy się zmienią.

Solidarna niesprawiedliwość

W piątek, 24 lutego, Sejm przeprowadził pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Posłowie postanowili, że dalsze prace nad nim będą prowadzone w sejmowych komisjach: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

– Projekt powstał na bazie petycji wniesionej do Sejmu. Jej autorzy wskazywali na problem związany z opodatkowaniem nieruchomości stanowiącej współwłasność kilku podmiotów, z których np. jeden jest z podatku rolnego czy od nieruchomości zwolniony – przedstawiał projekt Mirosław Maliszewski, poseł sprawozdawca. – Obecnie w takiej sytuacji całość zobowiązania podatkowego muszą uiszczać podatnicy niezwolnieni – wskazywał.

– Faktycznie, obowiązujące przepisy powodują, że w takiej sytuacji podatek od całej nieruchomości musi zapłacić niezwolniony współwłaściciel, nawet jeżeli posiada zaledwie 1 czy 10 proc., a pozostała część stanowi własność podatnika zwolnionego z mocy ustawy – potwierdza Mariusz Filipek, radca prawny z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Spółka komandytowa.

Aby ten problem rozwiązać, Komisja ds. Petycji zaproponowała, że solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za podatek od nieruchomości będzie w takich sytuacjach ograniczona jedynie do wysokości udziałów znajdujących się w posiadaniu podatników niezwolnionych.

Samorządy popierają

Jeśli zatem udział podatnika zwolnionego wynosi 50 proc., pozostali współwłaściciele będą za zobowiązanie podatkowe odpowiadać solidarnie, ale tylko do wysokości ich łącznego udziału w prawie. Nie będą musieli płacić podatku za część nieruchomości należącą do zwolnionego.

Projekt poparł Związek Gmin Wiejskich RP.

– Zaproponowane przez posłów rozwiązanie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego i ukształtowaną już linią orzeczniczą sądów – mówi Marek Olszewski, przewodniczący ZGW RP. – Niejasne i nieprecyzyjne przepisy, które gminne organy podatkowe muszą stosować, są przyczyną niepotrzebnych sporów z mieszkańcami. Dlatego popieramy inicjatywę zmierzającą do uporządkowania prawa w części dotyczącej opodatkowania nieruchomości.

etap legislacyjny: prace w komisjach po I czytaniu

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.cyrankiewicz@rp.pl

Opinia

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy partner w kancelarii Nielepkowicz & Partnerzy

W zakresie opodatkowania współwłasności w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli jest podmiotem z podatku zwolnionym, przepisy są nieprecyzyjne. Przede wszystkim brakuje wprost regulacji, która wyjaśniałaby, jak w obliczaniu zobowiązania podatkowego uwzględnić fakt, że jeden z nich jest zwolniony. Przygotowany przez posłów projekt problem rozwiązuje i to zgodnie z duchem orzecznictwa NSA, który chociażby w wyroku o sygnaturze II FSK 3012/12 wskazał, że chociaż nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, należy uwzględnić w wymiarze podatku od nieruchomości okoliczność, że jej część powinna zostać zwolniona z opodatkowania.