Podstawowym warunkiem jest posiadanie konta osobistego w tym samym banku, w którym staramy się o kredyt, i przelewanie na ten rachunek wynagrodzenia.

• Decydując się na założenie konta osobistego i deklarując określone wpływy, możemy obniżyć marżę kredytu nawet o 1 p.p. Kolejne zniżki uzyskamy decydując się na kartę kredytową, pożyczkę, rachunek oszczędnościowy czy dodatkowe ubezpieczenia.

• Zanim zdecydujemy się na ofertę, sprawdźmy jednak jej warunki. Może się okazać, że nie jest tak atrakcyjna, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Bardzo często bezpłatne korzystanie z rachunku wiąże się z wpłatą określonej minimalnej miesięcznej kwoty, lub skorzystaniem z dodatkowych produktów.

• Trzeba dopytać, jakie opłaty poniesiemy, nie spełniając tych warunków. Jeśli koszty nie są wysokie, można skorzystać z oferty. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre banki wymagają by z rachunku korzystać przez cały okres kredytowania. Tak jest na przykład w Banku BPH, który obniża marże o 0,3 proc. osobom, które już posiadają lub założą Konto Kapitalne oraz Sezam Max. Miesięczny koszt prowadzenia konta to odpowiednio 9,99 zł i 13,99 zł.

• W Polbanku korzystając z Pakietu Złotego, obniżymy marże kredytu o 1,5 p. p.. Trzeba jednak w całym okresie kredytowania zadeklarować regularne wpływy na rachunek, posiadać kartę debetową, wykupić ubezpieczenia: na życie i na wypadek utraty stałego źródła dochodów.

• Uzyskanie marży na poziomie 1,3-1,7 p. p. w Allianz Banku wiąże się z posiadaniem konta (także bezpłatnego), przez minimum pięć lat i zasilenie go co miesiąc kwotą min. 2 tys. zł oraz wykonywaniem min. trzech transakcji bezgotówkowych w miesiącu.

• Także przez pieć lat trzeba korzystać z produktów oferowanych przez Kredyt Bank. Marże można obniżyć o 0,5 p. p., korzystając z Ekstrakonta i trzech innych produktów.

• W Nordea Banku marże można obniżyć o 1,35 p. p. korzystając z ROR-u, karty debetowej, ubezpieczenia majątkowego i na życie, oraz z Planu Systematycznego Oszczędzania.

• W MultiBanku marża jest obniżana o 50 proc. jeśli posiadamy w rachunek, kartę płatniczą oraz skorzystamy z ubezpieczenia spłaty kredytu. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku zaczyna się od 9,5 zł. O 0,3 p. p.

• Marże można obniżyć także w Banku Millennium, pod warunkiem posiadania tu konta i korzystania z karty.

• Mając przez pięć lat pakiet L lub XL w BNP Paribas Banku, można uzyskać marż na poziomie 0,79 p. p. przez trzy lata, a później 1,29 p. p. Miesięczna opłata za pakiet L wynosi 15 zł, a za XL jest negocjowana.

• Posiadając w Banku Pocztowym ROR i zasilając go min. 2,5 tys. zł miesięcznie, korzystając z karty debetowej lub kredytowej i pakietu ubezpieczeń, można liczyć na obniżenie marży o 0,3 p. p.

• W Banku BGŻ łączna obniżka marży wynosi 0,75 p. p. pod warunkiem posiadania konta w Planie Aktywnym (miesięczne wpływy min 2 tys. zł), skorzystania z ubezpieczenia od nieruchomości oraz zawarcia umowy o Plany Systematycznego Inwestowania (maksymalnie na 15 lat).

• DnB NORD oferuje zerową marże w pierwszym roku kredytowania, pod warunkiem założenia konta (Pakiet Personale lub Eksklisive), które należy zasilać kwotą min. 5 tys. miesięcznie przez pięć lat, korzystania z karty kredytowej oraz z pakietu ubezpieczeń. W pozostałym okresie kredytowania marża dla kredytów w PLN wynosić będzie 1 p. p. Dla osób które nie wykupią pakietu ubezpieczeń marża wynosi 1 p. p. w całym okresie kredytowania. Niedotrzymanie warunków umowy wiąże się z podwyższeniem marży kredytowej.

• Skorzystanie z dodatkowych produktów, może mieć także wpływ na wysokość zapłaconej prowizji. W Banku BPH prowizja może zostać zmniejszona z 3,5 do 0,6 proc. pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia na życie i od utraty pracy.

• O 0,45 p. p. można obniżyć prowizję w Alior Banku pod warunkiem przystąpienie do pakietu usług i kontynuowania go przez pięć lat.

• Warunkiem rezygnacji z prowizji w Allianz Banku jest wykupienie ubezpieczenia dotyczącego spłaty kredytu w przypadku zdarzeń losowych (śmierć, poważna choroba, utrata pracy).