Jacek Kasperczyk - analityk porównywarki finansowej Comperia.pl:

– Ostatnie tygodnie były stabilne, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne zaciągane w złotym. Brak istotnych decyzji Narodowego Banku Polskiego w sprawie stóp procentowych oraz mało znaczące zmiany w ofertach banków spowodowały, że odczyt barometru hipotecznego nie różni się wiele od wartości odnotowanych w poprzednim miesiącu.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeśli spojrzymy na kredyty udzielane w dolarze amerykańskim. Październikowy odczyt barometru dotyczący tych właśnie zobowiązań jest o ponad 110 pkt niższy niż przed miesiącem. Wynika to przede wszystkim z częściowego ustabilizowania się sytuacji gospodarczej w Europie, a także stabilnego zachowania się kursu dolara amerykańskiego względem polskiego złotego.

Pozytywną wiadomością jest odczyt barometru dotyczący kredytów udzielanych w euro. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowaliśmy jego spadek – z 497 do 468 pkt. Innymi słowy, oznacza to, że całkowity koszt kredytu zaciągniętego we wspólnej walucie w październiku br. jest o blisko 30 tys. zł niższy niż zobowiązania uruchomionego przed miesiącem.

Ze względu na niską podaż kredytów mieszkaniowych udzielanych we franku szwajcarskim analiza tych zobowiązań została czasowo zawieszona.

 

 

 

? wskaźnik obejmuje wszystkie elementy oferty kredytowej składające się na koszt dla klienta, a więc:

– prowizję,

– wszelkiego rodzaju ubezpieczenia (niskiego wkładu, na życie, inne wymagane przez bank),

– odsetki,

– spread (w przypadku kredytów walutowych),

– wycenę nieruchomości;

? dane barometru odnoszą się do kosztu kredytu w dniu jego publikacji; w przypadku kredytów walutowych wskaźnik uwzględnia miesięczną zmianę kursów walutowych oraz spread walutowy;

? barometr jest wyliczany zawsze dla kredytu tej samej wysokości (250 tys. zł) i dla tego samego okresu spłaty (30 lat);

? wskaźnik pokazuje średni koszt kredytu dla dziesięciu najtańszych ofert bankowych;

? wskaźnik przyjmuje wartości w punktach. Każdy 1 tys. zł kosztu to 1 punkt. Jeżeli na przykład całkowity koszt kredytu wynosi 300 tys. zł, to wysokość wskaźnika wyniesie 300 pkt.

barometr na podstawie wyliczeń Comperii.pl