W środę w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Obecnie w Polsce jest 5,1 tys. wspólnot gruntowych. Aż 3,5 tys. ma niejasny stan prawny, tzn. nie wiadomo, do kogo należy ten majątek i co tak naprawdę się na niego składa.

Zgodnie z projektem starostowie będą mieli rok na ustalenie, jakie grunty wchodzą w skład wspólnot gruntowych i kto ma do nich prawo. Gdyby się okazało, że ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie nie będzie możliwe, grunty mogą nieodpłatnie przejąć gminy. Jeśli nie wyrażą chęci i nie złożą wniosku, nieruchomości nabędzie Skarb Państwa.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie