Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego apeluje do senatorów o odrzucenie nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego, uchwalonego w piątek przez Sejm.

Zdaniem zarządu PTG nowela ta była przygotowywana w wielkim pośpiechu i bez konsultacji społecznych, a taki sposób procedowania przepisów jest niedopuszczalny.

Celem noweli jest usunięcie niejasności w prawie geodezyjnym i przesądzenie, że za uwierzytelnienie dokumentacji geodeci powinni wnosić opłaty.

Autorem noweli była grupa posłów. Chcą w ten sposób zamknąć drogę geodetom do żądania zwrotu opłat wniesionych z tego tytułu. Taka możliwość pojawiła się po ostatnich wyrokach sądów.

Zdaniem PTG przepis, o którego nowelizacji przesądził Sejm, jest precyzyjny i żadne zmiany nie są potrzebne. Potwierdziły to w swoich orzeczeniach sądy administracyjne. Mówią one, że służby geodezyjne i kartograficzne mają obowiązek umieścić odpowiednie klauzule urzędowe bez pobierania opłat.

Według Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pilnie potrzebna jest reforma całego prawa geodezyjnego, a nie kilku przepisów. Stąd apel do senatorów.

—Renata Krupa-Dąbrowska