Sejm odrzucił te poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które gwarantowały osobom niesamodzielnym, że nie stracą na zmianach. Nowelizacja umożliwia udzielenie wsparcia z funduszu środków nie tylko niepełnosprawnym, lecz także emerytom i rencistom.

Czytaj także: Finansowanie 13. emerytur z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Będą z niego finansowane m.in. tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Sam fundusz ma zmienić nazwę na Fundusz Solidarnościowy.