Sejm przyjął ustawę o przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Sejm przyjął projekt ustawy zczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia będą maksymalnie ważne do 30 września 2024 roku.

Publikacja: 19.12.2023 22:15

Sejm przyjął ustawę o przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Foto: Adobe Stock

Za projektem głosowali wszyscy głosujący parlamentarzyści, głosów „pozytywnych” było 339, nike nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zgłoszony przez posłów połączonego Koalicyjnego Klubu Lewicy, Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego 2050 — Trzecia Droga i Klubu Parlamentarnego PSL — Trzecia Droga przedłuża ważność tzw. orzeczeń covidowych, czyli tych których ważność upłynęła w czasie pandemii oraz tych, których termin upłynął 5 sierpnia tego roku. 

Ich ważność była już przedłużana, ale ze względu na dużą liczbę wniosków oraz brak lekarzy orzeczników często nie zostały one rozpatrzone w terminie. Czas oczekiwania na nowe orzeczenie to często nawet kilka miesięcy, co skutkuje tym, że część osób traci przysługujące im świadczenia. 

Zgodnie z procedowanym przez Sejm projektem, ważność wydanych już orzeczeń zostanie przedłużona do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Projekt dotyczy także kart parkingowych — ich ważność również ostatecznie upłynie 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności automatycznie przedłuży prawo do otrzymywania świadczeń z nim powiązanych. Ustawa ma wejść w życie 30 grudnia 2023 roku. 

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego