. Senat odrzucił ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, która przedłużała ważność orzeczeń. Los niepełnosprawnych leży w rękach posłów. Ustawa wróci bowiem do Sejmu. Uchylała ona przepis ustawy covidowej przedłużający ważność orzeczeń. Ale wprowadzała też nowy. Na jego mocy orzeczenie, którego ważność upłynęłaby do końca 2020 r., miało być ważne do końca 2023 r. Te, których termin upłynąłby w 2021 r., zachowałyby ważność do 31 marca 2024 r., a orzeczenia, których termin upłynąłby od 1 stycznia 2022 r. do wejścia w życie nowego przepisu, byłyby ważne do 30 września 2024 r.

Czytaj więcej

Orzeczenia o niepełnosprawności jeszcze długo zachowają ważność