Rada Ministrów przyjęła we wtorek strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny Marleny Maląg oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika zapowiedziano, że działania mają dotyczyć życia zawodowego i społecznego.

– Chcemy, żeby edukacja była edukacją włączającą, żeby dziecko z niepełnosprawnością mogło się uczyć tam, gdzie mieszka i żeby była to nauka na najwyższym poziomie – zapowiedział Wdówik.

Szczegółów jednak nie zdradził, choć rząd ma ponoć przygotowane projekty ustaw.

Czytaj także:

Krzysztof Kurowski: niezrozumiana konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Rada Ministrów zapowiada też wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji czy przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Ma zostać zmieniony system orzecznictwa na jednolity, bazujący nie na stopniach niesamodzielności, ale stopniach zdolności do samodzielnego funkcjonowania. W tej chwili systemów jest kilka: ZUS-owski, który decyduje o świadczeniach rentowych, samorządowy, którego częścią są poradnie psychologiczno-pedagogiczne decydujące o wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do tego systemy orzeczeń rolniczych i mundurowych.

Rząd zapowiedział też zmianę systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.