Sposób uzyskiwania zapachu i smaku wanilii z krowiego łajna, leczenie środkami na impotencję chomika z senności z powodu transkontynentalnych lotów oraz aspekty zdrowotne połykania ostrzy – to dalsze nagrodzone prace.

Badanie granic ludzkiego apetytu, dysertacja na temat powstawania fałd na prześcieradle czy badania szczurów, które odróżniają japoński od holenderskiego w dodatku mówionego wspak – to osiągnięcia, które także zasłużyły na nagrodę w tym roku.

Ig Noble, humorystyczne odpowiedniki nagród Nobla, wręczane są za osiągnięcia które „z początku wywołują śmiech, ale po chwili zmuszają do zastanowienia".

Wymyślona przez magazyn satyryczny „Annals of Improbable Research" (Rocznik Badań Nieprawdopodobnych) przyznawane są w tym samym czasie co prawdziwe Noble od 17 lat.