Naukowcom z Charkowskiego Instytutu Fizyczno-Technicznego udało się po raz pierwszy na świecie sfotografować atom. Zdjęcia zrobił zespół pod kierunkiem Jewgienija Rodanowa. W celu sfotografowania atomu naukowcy umieścili w supersilnym polu magnetycznym płytkę grafitową. Pierwszy z wyciągniętych w łańcuszek atomów węgla został uwidoczniony na zdjęciu. Przypomina rysunki z podręczników.