W piątek Prezydium ZNP postanowiło kontynuować strajk w dotychczasowej formie oraz wystąpić do premiera o natychmiastowe rozpoczęcie rozmów z udziałem mediatora zewnętrznego.

Czy matury są zagrożone? - Moim zdaniem tak - odpowiedział szef ZNP na pytanie dziennikarzy. - Tam, gdzie rady pedagogiczne podejmują uchwały o nieklasyfikowaniu, siłą rzeczy nie będzie klasyfikacji uczniów w tym czasie - dodał B.

Protest nauczycieli trwa od poniedziałku.