W ubiegłym roku – systematycznie – niemal przez wszystkie miesiące komentowaliśmy jego przepisy na łamach „Dobrej Firmy" oraz „Prawa i praktyki".

Dziś ten cenny materiał z wyjaśnieniami urzędów, przykładami, wzorami i wyliczeniami publikujemy w formie książki. Ze względu na objętość całość została podzielona na trzy części. Dziś pierwsza. Komentujemy w niej przepisy ogólne, zasady prawa pracy, rodzaje umów i wynagrodzenia. \

Drugi tom – dołączony do „Rzeczpospolitej" jutro będzie poświęcony obowiązkom pracodawcy i pracownika, kwalifikacjom zawodowym, urlopom wypoczynkowym. Komentujemy w nim również przepisy o czasie pracy.

W ostatniej części, która ukaże się 1 czerwca, wyjaśniamy regulacje dotyczące zatrudniania młodocianych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zbiorowego prawa pracy i zasad dochodzenia roszczeń przed sądami pracy. Książki uwzględniają stan prawny na 20 maja 2011 r. i są efektem naszej bieżącej współpracy z czytelnikami i ekspertami z zakresu prawa pracy.