Łukasz Prasołek

Praca w niedzielę: pracownik biurowy a sprzedawca

Do pracowników zatrudnionych w placówce handlowej do prac administracyjno-biurowych nadal należy stosować kodeksową definicję niedzieli. Co do zasady jest to przedział czasu od godz. 6 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

Definicja niedzieli po wprowadzeniu zakazu handlu

Trudno będzie uniknąć błędów głównie przy stosowaniu nowej definicji niedzieli, kiedy to zakaz ma obowiązywać.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Od zakazu pracy w handlu obowiązuje szeroki katalog wyjątków, obejmujący aż 32 przypadki.

Które placówki handlowe zamknięte w niedziele i święta

Za złamanie zakazu pracy w handlu grozi kara ponad trzy razy wyższa niż za inne wykroczenia w prawie pracy.

Dyżur w domu nie może trwać całą dobę

Dyżury przydzielane pracownikom nigdy nie mogą naruszać ich odpoczynku dobowego i tygodniowego. Dotyczy to również tych pełnionych w domu.

Czas pracy a dyżury: nie zawsze jednakowe wynagrodzenie za dyżur medyczny

Jeśli lekarz nie wypracuje nominału czasu pracy, otrzyma mniej pieniędzy za nocne czuwanie przy pacjentach. Godzinami dyżurowania placówka może wtedy uzupełnić wymiar czasu pracy, a to oznacza, że nie musi za nie wypłacać dodatkowego wynagrodzenia.

Czas pracy: wynagrodzenia za dyżur medyczny

Część dyżurowych godzin lekarza może dopełnić brakujący miesięczny nominał. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale podjętej 6 listopada 2014 r. w składzie siedmiu sędziów. Lekarz otrzyma więc za nie tylko dodatki jak za nadgodziny, ponieważ kwota normalnego wynagrodzenia z tego tytułu stanowi część jego pensji zasadniczej.

Wolne za 1 listopada - jak oddać pracownikowi dzień wolny za święto w sobotę

Gdy firma stosuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy, który niebawem ma się rozpocząć, może wyznaczyć dzień bez pracy za tegoroczny Dzień Zmarłych nawet 30 października 2015 r. ?Nie ma przeciwwskazań, aby termin wolnego za świąteczny dzień przypadał przed świętem, ?ale może to skomplikować rozliczenie czasu pracy, gdyby doszło do rozwiązania umowy.

Zadaniowy czas pracy: przydział obowiązków, nadgodziny

Czas pracy określony zadaniami można stosować tylko wtedy, gdy rodzaj pracy, jej organizacja lub miejsce wykonywania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają przełożonym kontrolowanie i ewidencjonowanie godzin realizacji obowiązków. Ale zarówno kwestia przydziału obowiązków, jak i dopuszczalność różnicowania intensywności pracy w poszczególnych dniach wzbudzają wątpliwości.

Wyznaczenie dyżuru jest prostsze niż jego zrekompensowanie

Nie ma pewności, jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikowi, który ?za dyżur pełniony poza domem odebrał czas wolny. Nie wiadomo też, jak rozliczyć ?się z kierownikiem, który podczas dyżurowania musiał wykonać pracę.