Agata Lankamer-Prasołek

Inspekcja Pracy kontroluje nadgodziny, dyżury i odpoczynki

Czas pracy to pewny temat przy prawie każdej kontroli PIP. Porównując grafiki z ewidencją, inspektor zweryfikuje poprawność planowania pracy oraz jej wykonanie, a co za tym idzie – również prawidłowość naliczenia pensji.

Czas pracy w grudniu

Ostatni miesiąc tego roku ma korzystny układ dla tych, którzy pracują od poniedziałku do piątku. Będą mieli tylko 21 dni obowiązków i aż 10 dni wolnych.

Kiedy inspektor pracy zaproponuje badanym rewizytę

Na wezwanie kontrolera pracownicy lub pracodawca muszą się pojawić w siedzibie lub oddziale właściwego okręgowego inspektoratu pracy, aby złożyć dodatkowe wyjaśnienia lub zeznania.

Protokół pokontrolny PIP - kiedy nie podpisywać

Z protokołu pokontrolnego PIP nie wynika wprost, jakie uchybienia wykrył inspektor. Pracodawca nie powinien go podpisywać bez zastrzeżeń, jeśli nie potrafi rozszyfrować jego treści. Nieświadomie może się przyznać do błędów bez potrzeby.

Ochrona etatu przy rozdzieleniu uprawnień pracujących rodziców

Pracująca matka lub ojciec, który skorzysta z urlopu wychowawczego, jest dłużej chroniony przed zwolnieniem z pracy czy zmianą warunków zatrudnienia niż po złożeniu wniosku o obniżenie etatu. Tę ochronę może jednak skumulować, korzystając z obydwu tych uprawnień.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

W najbliższych miesiącach czekają nas istotne zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem.

Czas pracy: podwójna aktywność ochroniarzy w grupach kapitałowych

Zatrudnieni przy pilnowaniu mienia i ludzi obok etatowej umowy zawierają często także kontrakt cywilnoprawny z inną spółką z holdingu. Zakwestionował to Sąd Najwyższy. To obejście przepisów skutkujące nieważnością tego rozwiązania.

Zakres zadań zatrudnionego ważniejszy niż nazwa jego stanowiska

Jeśli strony nie podały w angażu rodzaju pracy, można go ustalić na podstawie wszystkich okoliczności towarzyszących zatrudnieniu lub np. faktycznie powierzonych etatowcowi czynności.

Podróż służbowa pracowników do niebezpiecznego kraju może być kosztowna

Nawet jeśli miejscem docelowym delegacji pracownika jest region zagrożony terroryzmem lub porwaniami, nie może on odmówić wyjazdu. Pracodawca powinien jednak rozważyć dodatkowe ubezpieczenie go na taką okoliczność.

Szef ponosi koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracownika w podróży służbowej

Jeśli pracownik ma wyjechać do państwa w innej strefie klimatycznej, gdzie występują choroby egzotyczne dla Polaków, może domagać się odpowiedniego przygotowania go do takiej podróży.