Marta Gadomska

Egzamin na prawo jazdy bez prawa do urlopu szkoleniowego

Uzyskanie prawa jazdy może podnosić kwalifikacje zawodowe, ale zdany egzamin nie potwierdza ich w rozumieniu przepisów. Tym samym wolne na edukację nie przysługuje

Niewykonywanie pracy to nie usprawiedliwiona nieobecność

Czy pobory za czas przerwy na karmienie dziecka piersią należy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale wiele wskazuje na to, że tak

Czas pracy w 2012 rok: ile godzin spędzimy w pracy

W przyszłym roku zatrudnieni od poniedziałku do piątku przepracują 2016 godzin i 252 dni. To żadne zaskoczenie, bo w 2011 roku było tak samo

Jak płacić za pracę w delegacji

Podróży pociągiem lub samochodem nie trzeba rekompensować. Nie uniknie się zapłaty wtedy, gdy ten czas pokrywa się z harmonogramowym albo w jego trakcie, na polecenie pracodawcy, zatrudniony wykonuje pracę

Przywrócony do pracy może walczyć o odszkodowanie

Choć sprawa jest kontrowersyjna, to są argumenty przemawiające za tym, że wyrok sądu pracy orzekający o podjęciu zatrudnienia na poprzednich warunkach nie wyłącza cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej

Wypowiedzenie bezterminowej umowy o pracę wymaga uzasadnienia

Chcesz wypowiedzieć umowę bezterminową, bardzo proszę. Sprawdź najpierw, czy przepisy na to pozwalają, a następnie podaj uzasadnienie swojej decyzji

Przewrócenie do pracy czy odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie

W przypadku związkowców, osób w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży i korzystających z urlopu macierzyńskiego sąd zawsze orzeka o przywróceniu do pracy

Dyżury pracownicze: kiedy i jak płacić za dyżur pracowniczy

Za dwie godziny pracy w trakcie ośmiogodzinnego sobotniego dyżuru oddajemy cały dzień wolny lub płacimy normalne wynagrodzenie i 100-proc. dodatek. Przy czym stawki godzinowej nie mnożymy przez pełną dniówkę

Urlop szkoleniowy nie przysługuje studiującym podyplomowo

Nie ma już wątpliwości. Studiującym podyplomowo urlop szkoleniowy nie przysługuje. Powód? Nie zdają już dyplomowego egzaminu i nie piszą takiej pracy

Przerwa na karmienie dziecka piersią to nie nadgodziny

Przerwa na karmienie przeznaczona na pracę nie powoduje nadgodzin. Te powstają bowiem dopiero po przekroczeniu ośmiogodzinnej dobowej normy czasu pracy