Mundurowi związkowcy wystąpili do MSWiA o przedstawienie projektu rozporządzenia kształtującego uposażenia na przyszły rok. Zgodnie z zapisami zeszłorocznego porozumienia zawartego z ministerstwem od 2020 r. funkcjonariusze mieli otrzymać podwyżkę w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną).

Z nowymi postulatami wystąpił do ministerstwa NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zawnioskował o wprowadzenie dodatku za służbę w porze nocnej w wysokości 20 proc. godzinowej stawki uposażenia zasadniczego.