Sprawdzian będzie zatem krótszy niż dotychczas o 30 minut. A wszystko za sprawą nowego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352990]rozporządzenia ministra finansów z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej (DzU nr 78, poz. 516)[/link].

Nowe przepisy wchodzą w życie 26 maja i zastępują [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=82761]rozporządzenie z 19 kwietnia 2000 r. (DzU nr 36, poz. 407 ze zm.)[/link].

Skrócą czas trwania części pisemnej egzaminu zawodowego z 90 do 60 minut. Zmniejszą także liczbę pytań testu egzaminacyjnego z 80 do 60, a w ramach części ustnej z 8 do 6.

Nowe przepisy modyfikują także egzaminacyjną skalę punktacji, zmniejszając ją np. w ramach części pisemnej z 60 do 45 punktów. Ponadto egzamin poprawkowy będzie możliwy nie po trzech miesiącach, a już po miesiącu. Funkcjonariusze celni muszą się przygotować także na zmiany dotyczące sprawdzianu z języka obcego, część pisemna będzie krótsza, a egzamin poprawkowy możliwy po miesiącu.