Dane o emeryturach nie dla mundurowych

Centralna Informacja Emerytalna nie obejmie świadczeń sędziów, prokuratorów, żołnierzy i służb. To systemy zbyt odmienne od powszechnego.

Publikacja: 07.07.2023 07:18

Dane o emeryturach nie dla mundurowych

Foto: Adobe Stock

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) umożliwi użytkownikowi – po zalogowaniu na stronie lub w aplikacji mobilnej – dostęp w jednym miejscu do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach jego produktów emerytalnych. Każdy będzie mógł sprawdzić, ile pieniędzy uzbierał i jakiej wypłaty może się w przyszłości spodziewać.

Projektodawcy (KPRM Cyfryzacja) tłumaczą, że choć instytucje finansowe i organy rentowe dostarczają podobne dane, ale jest to wiedza rozproszona. Do tego trzeba pamiętać kilka loginów i haseł. W CIE trzeba będzie sobie zakodować jeden.

Podzielone głosy

Pomysł pojawił się już pod koniec 2019 r., ale na czas pandemii prace zawieszono. Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy w tej sprawie. Może zostać przyjęty na trwającym właśnie posiedzeniu.

Czytaj więcej

Jeden system emerytalny dla wszystkich? Przywileje dla wybranych coraz droższe

Podczas drugiego czytania posłowie opozycji podważali m.in. zasadność wprowadzenia takiego narzędzia.

– Uważamy ten projekt za niepotrzebny. Informacje, które ma gromadzić CIE, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Konieczność zapamiętania kilku loginów i haseł zamiast jednego nie powinna być dużym problemem. Tym bardziej że nowe narzędzie ma kosztować wiele milionów złotych – przekonywał poseł KO Dariusz Rosati.

W opinii do projektu Biuro Analiz Sejmowych wskazało, że przyjęcie tych rozwiązań spowoduje wzrost wydatków publicznych w latach 2023–2033 o 256,4 mln zł.

Tych obaw nie podziela Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Wprowadzenie takiego narzędzia oceniam pozytywnie. Myślę, że zamiar budowania świadomości emerytalnej jest trafny. Środki przeznaczone na ten cel są co prawda wysokie, ale kumulacja wydatków nastąpi na samym początku, kiedy system teleinformatyczny będzie tworzony – argumentuje.

BAS zwraca też uwagę na aspekt techniczny. Korzystanie z CIE będzie wymagało dostępu do odpowiednich urządzeń technicznych, internetu i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji. Dla niektórych osób dostęp do tego systemu może być więc utrudniony lub niemożliwy.

– Informatyzacja nastąpiła już na wielu polach. Nie widzę zatem przeszkód, żeby objęła także ten obszar. Tym bardziej że dostęp do internetu i urządzeń technicznych przydatnych w jego wykorzystywaniu stale się rozszerza – wskazuje Kozłowski.

Bez zaopatrzeniowych

Nie wszyscy jednak skorzystają z nowego narzędzia. Nie obejmie ono danych dotyczących świadczeń emerytalnych osób otrzymujących emerytury z systemu zaopatrzeniowego (żołnierze i służby mundurowe) oraz sędziów i prokuratorów. Potwierdza to Polski Fundusz Rozwoju.

W przypadku zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy i stanu spoczynku sędziów oraz prokuratorów nie mamy do czynienia z gromadzeniem oszczędności emerytalnych w ścisłym tego pojęcia znaczeniu. Wysokość ich świadczeń zależy głównie od ostatniego wynagrodzenia w trakcie służby lub piastowanego urzędu, a także wysokości aktualnych stawek wynagrodzeń.

Te odrębne systemy nie zakładają gromadzenia kwot na przyszłą emeryturę, które mogą być odzwierciedlone w formie informacji w CIE. Są one tak odrębne od systemu powszechnego lub programów oszczędzania w instytucjach finansowych, że ujęcie ich w CIE jest w praktyce niemożliwe. Jeżeli jednak funkcjonariusz, sędzia lub prokurator korzysta z innych form oszczędzania (takich jak IKE, OFE czy IKZE) lub będzie kiedyś pracował i opłacał np. składki do ZUS, to informacja o jego oszczędnościach będzie dostępna dla niego w CIE.

Etap legislacyjny: po drugim czytaniu w Sejmie

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) umożliwi użytkownikowi – po zalogowaniu na stronie lub w aplikacji mobilnej – dostęp w jednym miejscu do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach jego produktów emerytalnych. Każdy będzie mógł sprawdzić, ile pieniędzy uzbierał i jakiej wypłaty może się w przyszłości spodziewać.

Projektodawcy (KPRM Cyfryzacja) tłumaczą, że choć instytucje finansowe i organy rentowe dostarczają podobne dane, ale jest to wiedza rozproszona. Do tego trzeba pamiętać kilka loginów i haseł. W CIE trzeba będzie sobie zakodować jeden.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie