Bliscy funkcjonariuszy i żołnierzy, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, otrzymają pomoc. Na wsparcie mogą tez liczyć bliscy mundurowych, którzy zginęli poza służbą, ratując ludzkie życie, zdrowie albo mienie. Tak wynika z wchodzącej w życie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego.

Przeciętne uposażenie funkcjonariusza danej formacji otrzyma małżonek zmarłego oraz sierota zupełna. Każde inne dziecko, ale też rodzic poległego, otrzyma połowę przeciętnego uposażenia.

Analogiczne zasady obejmą także członków rodziny strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i ratowników górskich.

Podstawa prawna - ustawa z 8 lutego 2023 r. (Dz z 6 kwietnia 2023 r., poz. 658)

Czytaj więcej

MSWiA: będzie nowe świadczenie dla rodzin mundurowych