Nowe zadania ma Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej. Wszystko za sprawą wchodzących w życie rozporządzeń w sprawie funkcjonowania Służby Więziennej.

Czytaj więcej

Nowe uprawnienia Służby Więziennej

Jedno z nich dotyczy dokumentowania niektórych czynności funkcjonariuszy. Chodzi m.in o przedmioty, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Na przykład znalezienie i odebranie przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwość może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa prowadzonych czynności, czy ujęcie osób zagrażających bezpieczeństwu za kratami. Inspektorzy będą mogli nagrywać także zdarzenia w miejscach publicznych oraz dźwięk towarzyszący tym zdarzeniom w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych na podstawie ustawy.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 28 listopada, DzU z 12 grudnia, poz. 2577