Dodatek do emerytury w wysokości 200 zł jest przyznawany od początku tego roku, gdy w życie weszły nowe przepisy o ochotniczych strażach pożarnych.

– Świadczenie wynosi obecnie 200 zł, ale będzie waloryzowane, więc inflacja nie zagrozi sile nabywczej tego świadczenia – powiedział w czwartek w Sejmie Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych. – Mogą się o nie starać wszyscy strażacy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, w przypadku kobiet 60 lat, a mężczyzn 65 lat. Wszyscy, którzy czynnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w przypadku kobiet 20 lat, a mężczyzn 25 lat.

Wszyscy seniorzy, którzy złożą te zaświadczenia do września, otrzymają świadczenia wstecz, skumulowane od 1 stycznia tego roku.

Do uzyskania zaświadczenia z gminy o wymaganym przez przepisy stażu wystarczą zeznania trzech świadków.

Są one weryfikowane przez urzędników. Do tej pory 17 wniosków spotkało się z odmową wypłaty. To mniej niż niewiele, bo z danych MSW wynika, że do 6 lipca wpłynęło 67 tys. wniosków o wypłatę świadczenia, w 55 tys. spraw została już wydana decyzja, a 44 tys. osób już otrzymało wypłatę na konto.

– To przekroczyło nasze szacunki. To świadczenie jest bardzo popularne – dodał wiceminister Wąsik. – Jestem przekonany, że jest istotnym elementem wspierającym ruch OSP.

Wiceminister dodał, że od 1 lipca ruszył kurs, w czasie którego 265 strażaków OSP będzie szkolić się na prawo jazdy kategorii C. Od września kurs rozpocznie kolejnych 456 ochotników. W przyszłym roku co najmniej 1000 strażaków będzie mogło przejść kurs, aby mogli obsługiwać wozy strażackie. A brak kierowców to jeden z problemów OSP.

MSW monitoruje też uchwały rad gmin w sprawie podwyżki ekwiwalentów dla strażaków ochotników.

OSP będą także mogły liczyć na referencyjne taryfy prądowe.

Czytaj więcej

200 zł miesięcznie dla strażaków OSP