Bezpośredni kontakt z osobami izolowanymi, często powiązanymi ze światem zorganizowanej przestępczości, może się wiązać z zagrożeniem korupcją czy innymi próbami wywierania nacisku na funkcjonariuszy ze strony tych osób lub osób z nimi powiązanych i pozostających na wolności.

Czytaj więcej

Resort Ziobry: koniec z ignorowaniem kary więzienia i absurdami

Skutkiem takiego kontaktu może być nawiązanie relacji z takimi osobami. W grę może wchodzić nie tylko chęć zysku, ale też strach o siebie i swoich najbliższych wobec realnych gróźb karalnych.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe