To najważniejsza z przyjętych na piątkowym posiedzeniu Sejmu senackich poprawek do ustawy z 23 września 2009 r. w sprawie dyscypliny wojskowej. Przeciwko głosował PiS, uzasadniając to tym, że po poważnych przewinieniach, za które żołnierz zawodowy jest wydalany ze służby, nie powinien on mieć możliwości powrotu do wojska. W pierwotnej wersji zatarcie ukarania w takiej sytuacji nie było możliwe.

Nowa ustawa poszerza zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zastąpi kilka aktów prawnych. Po podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.