Jak podaje publiczny nadawca, przyjęty przez radę plan ekonomiczno-finansowy i plan inwestycyjny na 2015 rok zakłada „zrównoważony wynik finansowy". Zaakceptowane zostały też zmiany organizacyjne w Ośrodku iTVP-HD. Na czym mają polegać?

- Biuro Handlu TVP, zgodnie ze swoimi obecnymi kompetencjami przejmie sprawy działalności sprzedażowej w zakresie mediów interaktywnych oraz reemisji, antena TVP HD znajdzie się w strukturze organizacyjnej TVP1 (obok już tam istniejącej anteny tematycznej TVP ABC), działalność programowa w zakresie mediów interaktywnych (w tym portal TVP.pl) znajdzie się w strukturze Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, obok anteny TVP INFO, kanału internetowego TVP Parlament i informacyjnego portalu internetowego TVP INFO.pl, a planowanie, koordynację i realizację strategii rozwoju mediów interaktywnych przejmie Ośrodek – TVP Technologie – podaje TVP.